Terugblik en foto's Inspiration Academy for Business 20-06-'22

Op maandag 20 juni mochten wij na lange tijd, eindelijk weer een fysieke Inspiration Academy for Business organiseren in het Yanmar Stadion! Voor dit evenement, georganiseerd met onze partners XBC Arnhem en Also, vroegen wij diverse sprekers iets interessants te vertellen over hun vakgebied in relatie tot Cybersecurity.

Meer foto's onder de tekst  

Guardian360
De eerste spreker, Jeff Scipio van één van onze andere partners Guardian360, ging meteen in op een heel belangrijk onderdeel van Cybersecurity. Hij besprak informatiebeveiliging, de invloed hiervan op de continuïteit van een organisatie en de vele kwetsbaarheden die er zijn, maar ook dagelijks bij komen! Verder ging zijn presentatie over hoe Cybersecurity zowel voor een IT-manager als het MT belangrijk is, hoe het de basis is van een goede bedrijfsvoering en hoe er door middel van vulnerability management kan worden gekeken naar afwijkingen in normeringen. Hierop aansluitend was er veel interesse in het platform waarop Guardian360 de resultaten van bijvoorbeeld een vulnerability test zichtbaar maakt.* De conclusie van Jeff zijn presentatie was dat je zelf verantwoordelijk bent voor je informatiebeveiliging. Dus: check als organisatie zelf je IT-leverancier en je bent zelf verantwoordelijk voor jullie informatiebeveiligingsbeleid en hoe er met data wordt omgesprongen. Zorg dat je als organisatie in control bent!

Xervices / XBC Arnhem (Xerox)
Onze tweede spreker op de Inspiration Academy was Josef Altmann van Xervices. Hij werd voor deze presentatie persoonlijk uitgenodigd door medeorganisator Gil Smit van XBC Arnhem. Josef ging, met zijn uitgebreide Xerox achtergrond, in op databeveiliging in de vorm van Managed Print Services. Zijn presentatie werd afgetrapt met schrikbarende cijfers op het gebied van de impact van Cybercriminaliteit; bijvoorbeeld hoeveel een land als de Verenigde Staten in 2025 naar verwachting kwijt is aan de gevolgen van Cybercrime ($ 10,5 biljoen oftewel 10.500.000.000.000!) en wat de gemiddelde kosten van een datalek zijn ($ 3,86 miljoen). Nu zult u misschien denken, wat heeft dit te maken met managed printing. Josef legde uit dat na de start van de coronacrisis enorm veel organisaties te maken hebbe gekregen door print gerelateerde datalekken, bijvoorbeeld door niet veilig te printen en malware via printapparatuur. Dit komt dus doordat printers, die niet op een veilige manier worden gemanaged, de geprinte bestanden vasthouden en deze data via op netwerk aangesloten printers kan worden gehackt. Aan de hand van zijn presentatie liet Josef zien wat er met de moderne (Xerox) printers allemaal kan op het gebied van beveiliging, maar hoe één van de  belangrijkste schakels hierin ook de medewerkers van een organisatie zijn!

Also
Na de drinkpauze mocht de derde spreker, Francis Gogan van onze leverancier Also, iets vertellen over Waas en Daas: Workplace as a service en Device as a service. Francis liet in zijn presentatie zien in hoeveel landen in Europa zij technologieleverancier zijn voor de ICT-industrie (28) en in hoeveel landen zij wereldwijd actief zijn (90) met een totaal van 110.000 resellers. Hiervan is Ultimum er dus ook één. Met de ALSO Cloud Market Place bedient Also hun resellers en is het totale proces van inkoop en verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt zodat de kosten ook zo laag mogelijk blijven. Hierna ging Francis nog in op de voordelen van het financieringssysteem en waarom het voordelig is voor organisaties om op deze manier devices en werkplekken te leasen, bijvoorbeeld omdat je voor gebruik betaalt i.p.v. bezit. Daarbij zorgt deze constructie er voor dat eindklanten de nieuwste hard- en software beschikbaar hebben per werkplek en dus altijd up-to-date zijn (wat ook weer helpt bij de cybersecurity).

Ultimum
Als laatste was onze CBO Allain Silbernberg aan de beurt om het publiek aan de hand van een aantal Cybersecurity stellingen de interactie aan te laten gaan. Hier kwamen interessante gesprekken en discussies door op gang, onder andere over BYOD en het verschil tussen Cybersecurity en Cybersafety, en werd bij iedereen nogmaals het belang van goede informatiebeveiliging onderstreept. Tijdens de afsluitende netwerkborrel kon men nog even gezellig met elkaar napraten en werd er lekker genetwerkt.
Al met al een mooie avond met weer veel nieuwe gezichten, interessante presentaties en genoeg stof tot nadenken. We kijken alweer uit naar een volgende Inspiration Academy, maar eerst organiseren wij op zeer korte termijn nog een online opvolgingsevenement, lees hier onder meer.

* Vanwege de interesse in het Cybersecurity dashboard, organiseren we op maandag 11 juli, in de vorm van een webinar, samen met Guardian360 een vervolg op deze Inspiration Academy. Meer informatie en inschrijven kan via deze link!

   

 

Uitgelichte topics