Subsidie Mijn Cyberweerbare Zaak MKB

Cyberweerbaarheid is belangrijk voor de veiligheid van uw onderneming. Wilt u aan de slag met het verhogen van cyberveiligheid van uw onderneming, maar heeft u niet de financiële middelen hiervoor? Dan is het goed om te weten dat er ondersteuning voor cyberweerbaarheid bestaat: Mijn Cyberweerbare Zaak. De subsidie geldt voor kleine bedrijven tot en met 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen. De regeling staat ook open voor zzp'ers.

LET OP, Op = Op!

Neem contact op

De subsidie

Met de subsidie van Mijn Cyberweerbare Zaak kunt u producten en/of diensten aanschaffen om de cyberweerbaarheid van uw bedrijf te verhogen. Met een hoge cyberweerbaarheid zijn uw IT-systemen beter beschermd tegen externe bedreigingen zoals cyberaanvallen. De 10 cybersecuritymaatregelen waar subsidie voor aangevraagd kan worden zijn:

 • Veilige netwerktoegang/wifi
 • Wachtwoordmanager
 • Tweefactorauthenticatie (2FA)
 • Software updates
 • Antivirussoftware
 • Back-ups
 • Autorisatiebeheer
 • Beveiliging website en betaalsystemen
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Cybersecurity trainingen

De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 1.250 per aanvrager. U kunt meerdere offertes indienen tot het maximale bedrag is bereikt. Dat moet u wel in 1 aanvraag doen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Telefoon: 0031881189820 of e-mail: sales@ultimum.nl

Wat komt niet in aanmerking?

Een aantal zaken komt niet in aanmerking voor subsidie:

 • Aankoopadvies door de leverancier van de producten of diensten die u wilt aanschaffen of implementeren.
 • Producten of diensten die niet aansluiten bij wat de leverancier normaal gesproken levert.
 • Producten of diensten die niet zijn opgenomen in de bijlage van de regeling.

Voorwaarden

Mijn Cyberweerbare Zaak is er voor ondernemers die:

 • staan ingeschreven bij KVK;
 • maximaal 50 werknemers hebben; en
 • minder dan € 10 miljoen omzet hadden in het afgelopen boekjaar.

Verder moet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen om subsidie aan te vragen:

 • U kunt geen subsidie krijgen voor investeringen die u al heeft gedaan. Bij uw aanvraag stuurt u een geldige, ongetekende offerte mee van uw leverancier.
 • U mag het zogenoemde de-minimisplafond niet overschrijden met de subsidie via Mijn Cyberweerbare Zaak. Dit is een regel van de Europese Commissie om eerlijke concurrentie te garanderen. U mag per bedrijf maximaal €200.000 overheidssteun ontvangen binnen een periode van 3 jaar. Sommige sectoren hebben een lager maximumbedrag. Om aan te tonen dat u hieraan voldoet, legt u een verklaring de-minimissteun af. Deze verklaring is verwerkt in het aanvraagformulier en hoeft u dus niet los aan te leveren.
 • U moet 50% van de kosten die niet door de subsidie worden gedekt, zelf bij dragen. U kunt niet voor dezelfde kosten subsidie ontvangen van bijvoorbeeld uw gemeente. 
 • Verbonden ondernemingen kunnen in totaal 1 subsidieaanvraag toegekend krijgen.

Uw aanvraag voorbereiden

Volg onderstaand stappenplan voor uw subsidieaanvraag.

 1. CyberVeilig Check tool
  U vult de CyberVeilig check van het Digital Trust Center in.  Aan de hand van deze vragenlijst ontvangt u persoonlijk advies over de investering die voor u loont. Dit advies kunt u downloaden als pdf en heeft u nodig voor uw subsidieaanvraag. 
 2. Offertes opvragen
  Dankzij het advies weet u wat u kunt doen op het gebied van cyberveiligheid. U kunt nu offertes opvragen bij leveranciers die geregistreerd zijn bij KVK en die producten of diensten leveren om de cyberweerbaarheidsmaatregelen te kunnen nemen. Alleen de 10 bovengenoemde producten en diensten komen in aanmerking voor subsidie.
 3. Subsidie aanvragen
  Met het resultaat van de CyberVeilig Check en de offertes kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Neem contact op

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 oktober 2023, 9:00 uur tot en met 1 november 2023, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

RVO behandelt alleen complete aanvragen en op volgorde van binnenkomst, tot het totale budget op is. Het loont dus als uw aanvraag op tijd binnenkomt en volledig is.

Wilt u uw aanvraag laten indienen door een intermediair? Vul dan het formulier ‘Machtiging intermediair subsidies’ in en stuur deze ondertekend naar uw intermediair. Uw intermediair voegt het machtigingsformulier als bijlage toe aan de subsidieaanvraag.

 

 

Bron: Mijn cyberweerbare zaak (MCZ) (rvo.nl) https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mcz#de-subsidie

Uitgelichte topics