Online criminaliteit steekt ’gewone’ misdaad naar kroon

Online criminaliteit heeft het afgelopen jaar in Nederland een vlucht genomen die vermoedelijk verder is aangejaagd door de coronacrisis. Dat stelt het CBS in de Veiligheidsmonitor. Uit de cijfers blijkt dat ’traditionele’ vormen van criminaliteit, zoals geweld, inbraak, diefstal en vernieling afnemen, maar dat Nederlanders juist vaker slachtoffer worden van cybercrime.

Bijna 2,5 miljoen mensen (17 procent van de Nederlanders) van 15 jaar en ouder werden in 2021 het slachtoffer van internetoplichting zoals aankoopfraude, hacken, phishing en cyberpesten. Twee jaar geleden was dat dertien procent. „Er waren vorig jaar evenveel slachtoffers van een online delict als van een traditioneel delict”, vertelt Maarten Bloem van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het onderzoek hebben 173.000 mensen een enquête ingevuld.

Sinds 2017 is er op het gebied van cybercrime sprake van een stijgende tendens. „In de meeste gevallen gaat het om aankoopfraude, dat wil zeggen dat online gekochte producten of diensten niet werden geleverd, terwijl ze wel betaald waren”, zegt Bloem. Net als bij traditionele criminaliteit is het beeld dat jongeren vaker slachtoffer van cybercrime zijn dan ouderen.

Misdaadcijfers (Bron Telegraaf/CBS)

Slachtoffer

Tussen 2012 en 2021 is het aantal vijftienplussers dat slachtoffer werd van traditionele criminaliteit met 43 procent gedaald. Met name diefstal en inbraken zijn het meest gedaald, evenals straatroven, overvallen, woninginbraken en zakkenrollerij. Het minst daalde het aantal geweldsdelicten, zoals bedreiging, mishandeling en seksuele delicten.

In Amsterdam en Rotterdam werden de meeste misdrijven geregistreerd. Zo werden er in Amsterdam 43.000 gevallen van diefstal en inbraak, geweld of vernieling vorig jaar geregistreerd. Dat zijn er 49 per duizend Amsterdammers. Op Rotterdams grondgebied was het aandeel misdrijven 45 per duizend inwoners. In totaal werden daar ruim 29.000 misdrijven geregistreerd. Het gemiddelde in Nederland ligt op 25 geregistreerde misdrijven per duizend inwoners. De gemeenten Tubbergen, Dalfsen en Dinkelland kenden met vijf per duizend inwoners het kleinste aantal.

Nederlanders voelen zich steeds veiliger, blijkt uit de Veiligheidsmonitor. Waar in 2012 nog 37 procent aangaf zich in het algemeen weleens onveilig te voelen, lag dat aantal in 2021 op 33 procent. Jongeren voelen zich vaker onveiliger dan ouderen. Veertien procent van de Nederlanders voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt. Toch waarderen de Nederlanders de veiligheid in hun buurt met een gemiddeld rapportcijfers van 7,5. Opmerkelijk is dat acht procent ’s avonds de deur niet meer opendoet omdat ze dat niet veilig vinden.

 

Bron Telegraaf:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1397854853/digitale-rovers-rukken-op-online-criminaliteit-steekt-gewone-misdaad-naar-kroon

Auteur: Gerda Frankenhuis

Uitgelichte topics