Downtime kost bedrijven wereldwijd jaarlijks vele miljarden

Ongeplande downtime – elke vorm van serviceverlies of uitval van een bedrijfssysteem – kan variëren van een frustrerend ongemak tot een levensbedreigend scenario voor klanten. In het rapport werden 2.000 leidinggevenden ondervraagd van de grootste bedrijven uit 53 landen, waaronder Nederland. Directe kosten zijn duidelijk en meetbaar voor een bedrijf, bijvoorbeeld gederfde inkomsten, boetes, niet nagekomen SLA boetes en overuren. Verborgen kosten zijn moeilijker te meten en het duurt langer voordat ze effect hebben, maar kunnen net zo schadelijk zijn.

Voorbeelden van verborgen kosten zijn verminderde aandeelhouderswaarde, stagnerende productiviteit van ontwikkelaars, vertraagde time-to-market en aangetaste merkreputatie.
Het onderzoek geeft ook aan wat de oorsprong is van downtime: 56 procent van de downtime-incidenten is te wijten aan beveiligingsincidenten zoals phishing-aanvallen, terwijl 44 procent voortkomt uit applicatie- of infrastructuurproblemen zoals softwarestoringen. Menselijke fouten zijn de hoofdoorzaak van downtime en de grootste boosdoener voor beide scenario’s.

De gevolgen van downtime beperken zich niet tot één afdeling of kostencategorie. Om een veelzijdig beeld te geven, werden in het rapport Chief Financial Officers (CFO’s) en Chief Marketing Officers (CMO’s) ondervraagd, evenals professionals op het gebied van beveiliging, ITOps en engineering om de kosten van downtime over verschillende dimensies te kwantificeren.

 

De belangrijkste bevindingen over de gevolgen van downtime zijn onder andere:

  • Inkomstenverlies. Als gevolg van downtime werd het verlies aan inkomsten berekend op €45 miljoen ($49M) per jaar, en het kan 75 dagen duren voordat die inkomsten zijn hersteld. De op één na grootste kostenpost zijn boetes van regelgevende instanties, gemiddeld €20.2 miljoen ($22M) per jaar. Gemiste SLA-boetes komen op de derde plaats met €14.7 miljoen ($16M).
  • Verminderde aandeelhouderswaarde. Organisaties kunnen verwachten dat hun aandelenkoers met maar liefst 9 procent daalt na een enkel incident. Gemiddeld genomen duurt het 79 dagen om te herstellen.
  • Leegloop budgetten als gevolg van cyberaanvallen. Bij een ransomware-aanval adviseerde 67 procent van de ondervraagde CFO’s hun CEO en raad van bestuur om te betalen, rechtstreeks aan de dader, via de verzekering, een derde partij of alle drie. De combinatie van betalingen voor ransomware en afpersing kost jaarlijks €17.5 miljoen ($19M).
  • Afremming innovatiesnelheid. 74 procent van de ondervraagde technologie-executives ondervond een vertraagde time-to-market en 64 procent ondervond een stagnerende productiviteit van ontwikkelaars als gevolg van downtime. Elke verslechtering van de service leidt er vaak toe dat teams hun werk van hoge waarde verleggen naar het aanbrengen van softwarepatches en het deelnemen aan postmortems.
  • Verlaagt de levenslange waarde en het vertrouwen van de klant. Downtime kan de loyaliteit van klanten aantasten en de publieke perceptie schaden. 41 procent van de tech executives in het rapport geeft toe dat klanten downtime vaak of altijd als eerste opmerken. Daarnaast geeft 40 procent van de CMO’s aan dat downtime invloed heeft op zowel de customer lifetime value (CLV) als op de relaties met resellers en/of partners.

 

Wereldwijd zijn de gemiddelde kosten van downtime per jaar voor Amerikaanse bedrijven (€234.2 miljoen) hoger dan voor hun wereldwijde tegenhangers als gevolg van verschillende factoren, waaronder regelgevingsbeleid en digitale infrastructuur. De kosten van downtime in Europa bedragen €181.9 miljoen en €171.8 in de regio Azië-Pacific (APAC). Organisaties in Europa — waar het toezicht op werknemers en de cyberregelgeving strenger zijn — betalen meer aan overuren (€11 miljoen) en aan het herstellen van back-ups (€8.3 miljoen). Geografie bepaalt ook hoe snel een organisatie financieel herstelt na een incident. Europa en APAC hebben de langste hersteltijden, terwijl bedrijven in Afrika en het Midden-Oosten het snelst herstellen.

 

Bron: channelconnect.nl/mkb-en-ict/downtime-kost-bedrijven-wereldwijd-jaarlijks-vele-miljarden

Uitgelichte topics