Cybersecurity subsidie komt er weer aan.

Subsidieregeling 2024 geopend vanaf 2 september

Ter verhoging van de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland stimuleert Het Digital Trust Center (DTC) samenwerkingsverbanden van bedrijven in niet-vitale sectoren met een subsidieregeling. In 2024 wordt er een bedrag van 600.000 euro beschikbaar gesteld aan de beste projectplannen die gericht zijn op het verhogen van de cyberweerbaarheid van bedrijven. Dit kunnen duurzame samenwerkingen zijn in de keten, regio, sector of branche. Projecten die de cyberweerbaarheid van bedrijven op een structureel blijvende wijze die schaalbaar is voor alle ondernemers in Nederland vergroten, kunnen een subsidie ontvangen van maximaal € 150.000.

De subsidieregeling Versterking Cyberweerbaarheid wordt vanaf 2 september 2024 weer opengesteld. Met deze subsidieregeling stimuleert het Digital Trust Center (DTC) publiek private samenwerking om sectoren, regio's en ketens cyberveiliger te maken. Dit jaar zal de subsidieregeling voor het eerst ook opengesteld worden voor Caribisch Nederland.

Uitgelichte topics