NEN 7513: norm voor logging in de zorg

Een niet geheel onbelangrijke informatiebeveiligingsnorm is NEN 7513. De norm voorziet in geautomatiseerde registratie (logging) van gegevens rond de toegang of wijziging van patiëntdossiers. Zo zijn zorgverleners het bijvoorbeeld verplicht om inzage te verschaffen in de personen die toegang hebben gehad tot patiëntgegevens. Ook andere data dienen zorginstanties automatisch te loggen om te voldoen aan de verplichtingen.

Neem contact op

Als vaste partner voor overheid- en zorginstanties beschikken wij over (praktijk)ervaring m.b.t. de implementatie, beheer en beveiliging van NEN 7513 in de zorg. Hulp of ondersteuning nodig? Neem direct contact met ons op voor een adviesgesprek.

NEN 7513 in de zorg

NEN 7513 in de zorg

Wees klaar voor de toekomst en breng informatiebeveiliging op orde. Implementeer NEN 7513 voor stelselmatige en geautomatiseerde registratie van gegevens rond de toegang van patiëntdossiers en overige data. Het maakt controle van de rechtmatigheid mogelijk en zorgt dat de organisatie voldoet aan de uniforme standaard voor de zorg.

Doelstelling is om een betrouwbaar overzicht te leveren van gebeurtenissen, zoals wie bepaalde informatie beschikbaar heeft gesteld of heeft ingezien. Niet alleen is dit van belang voor de informatiebeveiliging, maar ook is op 1 juli 2020 bepaald dat instellingen deze data moeten kunnen overleggen, wanneer een patiënt/cliënt hierom vraagt. 

NEN 7513 certificering

Er is geen NEN 7513 certificering mogelijk, maar wel geven wij een Compliance Verklaring af. NEN 7513 is een aanvulling op de richtlijnen en toepassingen uit NEN 7510 en NEN 7512. Je toont met de NEN 7513 certificering aan dat je dat de logging volgens voorgeschreven richtlijnen plaatsvindt en inzage mogelijk is.

De certificering is niet alleen van belang voor cliënten. Ook relaties kunnen hierom vragen. De registratie van gebeurtenissen maakt het voor zorginstellingen mogelijk om zich te verantwoorden richting cliënten, collega's, toezichthouders en betrokken partijen.

Ook aan de slag met de NEN 7513 certificering of audit? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Uitgelichte topics