IT Architectuur van Ultimum

ICT is niet meer weg te denken en daarmee heeft IT architectuur een belangrijke rol gekregen binnen organisaties. Zo kan IT de drijvende kracht zijn of de werkzaamheden juist afremmen. In het hedendaagse bedrijfsleven gaan de technologische ontwikkelingen razendsnel. Het bijhouden hiervan kan een lastige tot onmogelijke klus zijn. IT Beheer uitbesteden of cloud oplossingen kunnen doorslaggevend zijn voor een duurzaam succes.

Neem contact op

Het delen van capaciteit, schaalbaarheid en flexibiliteit kunnen net dat verschil maken voor een organisatie. Een IT Architect is essentieel voor beslissingen m.b.t. investeringen, strategische veranderingen en innovaties. Kennis van de markt, de organisatie, bedrijfsprocessen en technische mogelijkheden zijn daarbij van essentieel belang.

IT Architectuur en IT Architecten

IT Architectuur uitbesteden

Ultimum heeft al 20 jaar ervaring met IT Architectuur voor zowel MKB bedrijven als grote organisaties. Niet alleen helpt een IT architect van Ultimum bij belangrijke keuzes, maar brengt het vaak een kostenbesparing, kwaliteit en meer efficiëntie met zich mee. Vaak is ICT in een organisatie organisch doorontwikkeld, waardoor processen efficiënter kunnen, service beter en kosten minder. Specialisten van Ultimum adviseren op het gebied van IT architectuur en helpen graag. Vraag vandaag nog een gesprek aan.

Drie soorten IT Architectuur

De term IT Architectuur gebruikt men voor diverse situaties. In de basis zijn er drie verschillende type, waarvoor je een IT architect kan inzetten.

  1. Enterprisearchitectuur
  2. Softwarearchitectuur
  3. Service-geörienteerde architectuur

Enterprisearchitectuur

Bij Enterprisearchitectuur ligt de focus niet puur op de ICT, maar zijn de pijlen gericht op een juiste samenhang voor de hele organisatie. Zo beperkt een Enterprise architect zich niet alleen tot het ICT-domein, maar geeft hij ook prioriteit aan de organisatie, bedrijfsprocessen, structuur, producten en diensten.

Met Enterprisearchitectuur breng je het inzicht in het ICT-landschap terug en richt je alles doelgericht en efficiënt in. Deze vorm van IT architectuur is van toepassing, wanneer je de gehele of een groot deel van de inrichting wilt vormgeven.

Software Architectuur

Bij de bouw van een nieuwe applicatie, herinrichting of inzicht van de software in een organisatie komt Software architectuur kijken. Hiermee breng je de samenhang tussen applicaties en belangrijke onderdelen in kaart. Vervolgens kan je hierop strategische keuzes maken om de ICT infrastructuur te verbeteren/optimaliseren.

Service Gerichte Architectuur

Eigenlijk is Service Gerichte Architectuur (SGA) in de basis het type architectuur, waarmee je diverse services met elkaar verbindt en zorgt voor samenhang tussen technische componenten. Zo maak je vaak gebruik van diverse services, maar ontbreekt de samenhang. Met Service Gerichte Architectuur krijg je inzicht in de samenhang tussen bedrijfsprocessen en bestaande services. Vervolgens kan je hiermee strategische keuzes maken om de IT infrastructuur te optimaliseren.

Onafhankelijk advies

Als onafhankelijke partij met de juiste expertise kunnen onze specialisten frisse en kritische geluiden laten horen. Benieuwd of het beter kan, wat mogelijke oplossingen zijn of direct een IT Architect nodig? Vraag een gesprek aan via contact.