Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) audit

Instanties van het rijk, gemeenten, waterschappen en provincies dienen zich sinds 1 januari 2020 aan één gezamenlijk normenkader te houden voor informatieveiligheid, namelijk de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Ultimum is vaste partner voor overheidsinstanties en ondersteunt bij ISO 27001 en BIO audits, zodat data en processen veilig en toegankelijk blijven. Aan de slag? Neem direct contact met ons op.

Neem contact op

Eerder hadden overheidsinstanties ieder een eigen baseline, zoals de BIR (het rijk), BIG (gemeenten), IBI (provincies) en BIWA (waterschappen). Door de diversiteit was controle lastig en ontstond behoefte aan professionaliteit en een solide basis voor digitale veiligheid.

Baseline audits

Wat is de BIO?

De BIO is één gezamenlijk normenkader voor alle overheidsorganen, waarbij meer nadruk wordt gelegd op risicomanagement. Daarbij telt de BIO ongeveer 60% minder maatregelen dan de BIG/BIR/BIWA en wordt er per maatregel eindverantwoordelijke(n) toegewezen. Hiervoor biedt de BIO een BNN-toets met drie Basisbeveiligingsniveaus (BBN's) en het uitvoeren van een GAP-analyse om de beveiligingsniveaus invulling te geven.

BIO Audit uitvoeren?

Specialisten van Ultimum bieden als vaste partner ondersteuning bij de BIO en ISO 27001 certificering. Door onze kennis en ervaring verloopt de BIO implementatie efficiënt en kan je een BIO audit laten uitvoeren.

Hiervoor volgen wij een aantal stappen, namelijk:

  • Implementatie BIO managementsysteem
  • Uitvoering risicoanalyse(s)
  • Uitvoeren van een BNN-toets
  • Uitvoeren van GAP-analyse
  • Capaciteit voor overige benodigde stappen om te voldoen aan de BIO

BIO Audit uitvoeren

Baselinetoets BIO

De baselinetoets voer je uit om te bepalen of er meer maatregelen nodig zijn. Vanzelfsprekend helpen wij hier graag bij en brengen de informatiebeveiliging op orde. Hiervoor gebruiken wij een voorgedefineerde lijst met maatregelen bovenop de baseline en voeren een aanvullende (diepgaande) risicoanalyse uit.

Aan de hand van de baselinetoets BIO wordt tevens duidelijk of persoonsgegevens worden verwerkt en een DPIA nodig is. De AP heeft namelijk weer richtlijnen opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens, waarbij een DPIA verplicht is. Daarbij moet er weer rekening worden gehouden met privacy risico's.

Partner voor BIO audits

Een BIO audit uitvoeren? Het is een vereiste voor overheidsinstanties en belangrijk bij informatiebeveiliging. Voor de effectiviteit van de maatregelen en implementatie van BIO is kennis en kunde cruciaal. Kies voor specialisten van Ultimum. Neem contact met ons op en plan een afspraak met één van onze consultants.

Uitgelichte topics