U-secure test

U-secure test, ontdek uw ICT kwetsbaarheden.

Bijna iedere organisatie heeft kostbare informatie opgeslagen in haar bedrijfsnetwerk. Dit kan bijvoorbeeld gaan om persoons-, financiële- en overige bedrijfsgegevens. Vanuit onze ervaring ziet Ultimum dat het merendeel van de bedrijfsnetwerken niet goed beveiligd zijn. Deze netwerken zijn een prooi voor hackers. Zij zien data als het nieuwe goud. Als uw kostbare informatie in handen komt van criminelen, kunnen de effecten desastreus zijn. Denk hierbij aan omzetverlies, imagoschade, boetes (AVG), etc. Dit voorgaande is uiteraard niet wenselijk. Het is daarom van essentieel belang om de mate van veiligheid van uw bedrijfsnetwerk in kaart te brengen. De penetratietesten van Ultimum bieden u de oplossing.

De U-secure test van Ultimum is het juiste product om inzicht te krijgen in de sterkten en zwakten van uw bedrijfsnetwerk. Ultimum heeft specialisten in dienst die de testen uitvoeren en overzicht creëren betreffende de mate van veiligheid van het netwerk. U kunt de pentesten op verschillende niveaus uit laten voeren.

U-secure test in de praktijk:

De resultaten zullen verwerkt worden in een overzichtelijk rapport. Na afloop van de U-secure test zal de specialist dit rapport aan u presenteren. Samen maken we een gedegen plan om het bedrijfsnetwerk veilig te maken door de kwetsbaarheden op te lossen. Zodra alle werkzaamheden zijn verricht biedt Ultimum haar verificatietest aan, om aan te tonen dat het bedrijfsnetwerk weer veilig is. Zo kunt u aan auditors aantonen dat u weer voldoet aan alle regulaties en standaarden.

Uw voordelen:

  • U krijgt duidelijkheid in de kwetsbaarheden van uw bedrijfsnetwerk
  • Het rapport met de resultaten wordt persoonlijk met u doorgenomen
  • U krijgt een goed advies om uw bedrijfsnetwerk te versterken
  • Samen met Ultimum kunnen alle kwetsbaarheden worden opgelost
  • Met de verificatietest kunt u aantonen dat uw bedrijfsnetwerk weer veilig is

Wilt u weten of uw bedrijfsnetwerk veilig genoeg is? Neem dan contact op via het formulier of met mij direct.

Direct contact?