Responsible Disclosure

Bij Ultimum vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks de zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.
Als je een zwakke plek in een van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je om:

 • Je bevindingen te mailen naar RD@ultimum.nl;
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van social engineering, distributed denial of service, spam, applicaties van derden en aanvallen op fysieke beveiliging;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Het kan geen kwaad om dat aan te vullen met stappen om een en ander te reproduceren en/of screenshots om het probleem te illustreren.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen drie dagen op je met onze beoordeling van jouw melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden je op de hoogte over de voortgang van de probleemoplossing;
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker;
 • Voor meldingen van bij ons onbekende problemen geven we een beloning. De grootte van die beloning bepalen we aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding. De beloning kan naar onze keuze bijvoorbeeld bestaan uit goodies, een of meer cadeautjes en/of een geldbedrag.

Uitzonderingen en punten van aandacht:

 • De beloningen worden niet gegeven voor meldingen over problemen op sites en systemen van derden.
 • Dit is geen uitnodiging om uitgebreid onze site te scannen; dat levert ons overlast op en zullen we daarom actief weren.
 • (D)DOS, fysieke beveiliging en social engineering vallen buiten deze bepalingen.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.