Algemeen

Gebruik van de Ultimum internetsite is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door de Ultimum site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze internetsite en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

De gegevens op de Ultimum internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. 

Cookies

Ultimum maakt op deze internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de Ultimum servers teruggestuurd worden.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. het zou dan kunnen zijn, dat u niet van alle mogelijkheden van de Ultimum internetsite gebruik kunt maken.

Ultimum maakt gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de site wordt bezocht en via welke links dat gebeurt. In voornoemd kader, gebruikt Ultimum de cookies om rapportages te krijgen over o.a. hoe bezoekers de Ultimum internetsite gebruiken.