Projectleider Realisatie | Diemen | € Marktconform

Locatie: Diemen Dienstverband: Inhuur

Functie:                                        Projectleider Realisatie
Startdatum:                                  ZSM
Aantal uur per week:                   16 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 31-01-2024, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Diemen
Deadline:                                       02-02-2023 08:00
ZZP:                                               Nee
Aanvraagnr:                                  20230125_13

Omschrijving
Voor haar eindklant, Zorginstituut Nederland, zoekt Ultimum een Projectleider Realisatie voor 16 uur per week met als startdatum: ZSM. 

De afgelopen periode is vanuit het Actieprogramma iWlz aan een afsprakenstelsel gewerkt waarin een referentiearchitectuur en detailontwerpen zijn gerealiseerd. De architectuur en ontwerpen zijn gebaseerd op de proof of concept van het indicatieregister en op input van de technische expertgroep waar vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties een zetel hebben. Op basis van de architectuur en ontwerpen zullen informatiediensten worden gespecificeerd en gegevenssets worden vastgesteld in de vorm van technische ontwerpen (koppelvlakken). De ontwerpen maken duidelijk op welke manier partijen in de keten via een servicemodel rechtstreeks vanuit hun bronnen gegevens kunnen delen en/of diensten kunnen aanroepen.

Vanuit het onderdeel realisatie zal enerzijds gestuurd worden op resultaten van ketenpartijen en anderzijds wordt de realisatie door deze partijen gefaciliteerd en ondersteund (documentatie, detailspecificaties, coördinatie, etc.) . Het doel is om voor het indicatieregister gegevens productioneel te kunnen uitwisselen op basis van een netwerkmodel en voor het bemiddelingsregister dit vanuit een proof of concept situatie te doen (e.e.a. conform architectuur en ontwerp). Verder dient er een voorziening te komen die de migratie van partijen (zorgkantoren) naar een netwerkmodel faciliteert. Het is de bedoeling om in april 2023 in productie te gaan met het indicatieregister. Eind 2023 dient de proof of concept op het bemiddelingsregister afgerond te zijn. De projectleider realisatie is verantwoordelijk voor de tijdige en adequate oplevering van de resultaten en is eerste aanspreekpunt voor vragen van deelnemende partijen.

De projectleider realisatie is verantwoordelijk voor de resultaten en de sturing van het team binnen het projectonderdeel realisatie van het Actieprogramma iWlz. De projectleider realisatie legt hierover verantwoording af aan de programmamanager. Concreet zal de komende periode gewerkt worden aan de realisatie van de volgende onderdelen: 

 • Naar productie brengen van het indicatieregister
 • Aansluiten van zorgkantoren op het indicatieregister
 • Realisatie van de migratievoorziening Silvester door VECOZO
 • Zorgdragen dat Zorgkantoren die nog niet overgestapt zijn op het netwerkmodel ondersteund kunnen worden door de migratievoorziening
 • Technische specificaties en omgeving voor het kunnen doorlopen van de proof of concept bemiddelingsregister

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 
 • Afgeronde HBO/WO opleiding, academische werk- en denkniveau 
 • Minimaal 2 jaar ervaring met informatievoorziening in complexe ketens 
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het werken met architecturen als NORA o.i.d. (bij voorkeur in de zorg), basisadministraties en gegevensuitwisseling zorg en/of overheid 
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als projectleider binnen grootschalige programma’s 
 • Minimaal 1 gerelateerd project gedaan binnen het softwarelandschap van aanbieders in de zorg en ondersteuning (iWlz, iWmo en iJw) 
 • Minimaal 2 jaar ervaring van moderne service georiënteerde architecturen zoals GraphQL, Verifiable credentials, Decentralized Identifiers, Istio, Nuts in de zorg en coöperatieve search architecturen of andere moderne technologieën en standaarden

Functiewensen 
 • Kandidaat is werkzaam geweest in complexe ketens
 • Kandidaat heeft ervaring met het werken met architecturen zoals NORA en/of moderne service georiënteerde architecturen o.i.d. basisadministraties en gegevensuitwisseling zorg en/of overheid
 • Kandidaat heeft ervaring als projectleider binnen grootschalige programma’s
 • Kandidaat heeft ervaring binnen het softwarelandschap van aanbieders in de zorg en ondersteuning (iWlz, iWmo en iJw)
 • Actief netwerk bij de volgende partijen, dit moet blijken uit de motivatiebrief: 
  • VECOZO 
  • Zorgkantoren 
  • Actiz 
  • VGN 
  • De Nederlandse GGZ 
  • Valente 
  • Zorgthuisnl 
  • Zorgverzekeraars Nederland
  • OIZ (softwareleveranciers) 
  • Nuts
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 

Competenties
 • Resultaat en mensgericht 
 • Verantwoordelijkheidsgevoel 
 • Analytisch sterk 
 • Consciëntieus 
 • Communicatief sterk (schriftelijk en mondeling) 
 • Goede sociale vaardigheden 
 • Teamspeler 
 • Flexibel 
 • Kennis heeft van de doelstelling en inhoud van het Actieprogramma iWlz 
 • Een ketenbrede blik heeft (boven partijen kunnen staan)
 • Over een analytisch en oplossingsgericht denkvermogen beschikt

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • CV zonder bedrijfslogo in Word formaat, in het Nederlands A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!