Diensteigenaar | Rotterdam / Thuis | € Marktconform

Locatie: Rotterdam / Thuis Dienstverband: Inhuur

Functie:                                         Diensteigenaar
Startdatum:                                   01-11-2022
Aantal uur per week:                    40 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-12-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Rotterdam / Thuis
Deadline:                                        12-08-2022 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20220729_12

Omschrijving
Voor haar eindklant, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zoekt Ultimum een Diensteigenaar voor 40 uur per week. Startdatum: 01-11-2022.


Werkzaamheden en verantwoordelijken 
 • Diensteigenaar SBA 
  • Verantwoordelijk voor het succes van de SBA-dienstverlening binnen het SCG
  • Beheren van de contracten met de CAB-gemeenten (eigenaar van de SBA), overige deelnemende gemeenten, VNG Realisatie en verschillende leveranciers
  • Toezien op de contractuele dienstverlening door die leveranciers aan de deelnemers
  • Opstellen en laten goedkeuren van een jaarlijkse begroting voor VNG Realisatie en deelnemers en toezien op de uitnutting daarvan
  • Plaatsnemen in de Warroom (het centrale controlecentrum dat tijdens verkiezingen door CAB, VNG Realisatie en leveranciers wordt ingericht) ter sturing van het gebruik van de StembureauApp bij de verkiezing
  • Inrichten en toezien op de uitvoering van het facturatieproces vanuit VNG naar de deelnemers
 • Diensteigenaar QSLD 
  • Verantwoordelijk voor het succes van de QSLD-dienstverlening binnen het SCG
  • Beheren van het contract met de leverancier van de applicatie
  • Beheren van het contract tussen VNG en VNG-R over de regie op het beheer
  • Toezien op de contractuele dienstverlening door de leveranciers
  • Inrichten en toezien op de uitvoering van het facturatieproces vanuit VNG naar de niet gemeentelijke deelnemers
 • Diensteigenaar klantenportaal 
  • Verantwoordelijk voor het functioneren van het klantenportaal voor het SCG en voor de aansluiting daarvan op de interne processen van het SCG
  • Beheren van het contract met de beheerpartij voor het onderhouden van het klantenportaal
  • Toezien op de operationele beheerprocessen bijvoorbeeld met betrekking tot het oplossen van incidenten en doorvoeren van wijzigingen op het klantenportaal
 • Proceseigenaar GGI-veilig perceel 2 en 3 
  • Verantwoordelijk voor de opzet en operationele aansturing van de minicompetitie processen voor GGI-Veilig perceel 2 en 3
  • Meewerken aan de uitvoering van die processen, vooral in een controlerende rol (4 ogen principe)
  • Organiseren en voorzitten van periodieke overleggen met de leveranciers per perceel
  • In afstemming met de diensteigenaar, andere SCG-collega’s en leveranciers werken aan een betere afname van de producten en diensten uit deze percelen
 • Implementatiemanager nieuwe dienstverlening 
  • Verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het in beheer name proces binnen het SCG
  • Afstemmen met het project over welke beheervraag er precies ligt
  • Afstemmen met project en VNG Realisatie management welke processtappen er doorlopen moeten worden en wat de mogelijke planning is
  • Intern SCG afstemmen wat de personele en andere consequenties zijn van het in beheer nemen van een project
  • Opstellen van een Business Case en noodzakelijke begeleidende documenten voor de verschillende gremia in de besluitvorming
 • Inzet medewerkers 
  • Verantwoordelijk voor de tijdige en juiste invulling van de personele bezetting binnen het SCG
  • Bewaken van aflopende contracten en inventariseren van de noodzaak voor het inzetten van medewerkers
  • Opstellen of updaten van profielen voor in te zetten medewerkers
  • Initiëren en begeleiden van het proces voor de inhuur of verlenging van medewerkers
 • Algemeen 
  • Verrichten van zo nodig overige werkzaamheden op gelijkwaardig niveau indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst of noodzakelijk is

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-outs. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.
 • Afgeronde WO-opleiding
 • WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het opereren binnen samenwerkingsverbanden met minimaal 5 partijen binnen overheid of vergelijkbaar
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het leiding geven aan projectteams
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het beheren van diensten met een software en hardwarecomponent op basis van ITIL
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met contractmanagement binnen de overheid
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met aanbestedingen binnen de overheid
 • Je bent onafhankelijk van de voor GGI-Veilig gecontracteerde partijen. Dit betreft KPN, Protinus, Telindus, BDO, Ordina, IT-Staffing, Capgemini en hun onderaannemers
 • Je bent onafhankelijk van de voor de StembureauApp gecontracteerde partijen en hun onderaannemers. Dit betreft KPN en HECO
 • Je bent onafhankelijk van de voor QSLD gecontracteerde partijen en hun onderaannemers. Dit betreft Totta/Bluefield en Outfox

Functiewensen
 • Aantoonbare ervaring met het beheren van contracten in een overheidsorganisatie
 • Ervaring met het aansturen van externe ICT-leveranciers
 • Ervaring met de selectie van medewerkers op het gebied van ICT-beheer of contractmanagement
 • Ervaring met het in beheer nemen van ICT-producten of diensten
 • Aantoonbare werkervaring binnen gemeenten of dienstverleners in de gemeentelijke markt
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 

Competenties
 • Resultaatgerichtheid 
 • Kwaliteitsgerichtheid 
 • Omgevingsbewustzijn 
 • Samenwerken 
 • Integriteit 
 • Zelfontwikkeling 
 • Netwerken

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Motivatie
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Voor deze aanvraag moeten minimaal twee relevante en controleerbare referenties aangeleverd worden
 • De VNG hanteert de BYOD werkwijze

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!