Business Consultant DSO Omgevingswet | Den Haag/thuis | € Marktconform

Locatie: Den Haag / thuis Dienstverband: Inhuur

Functie:                                         Business Consultant DSO Omgevingswet
Startdatum:                                   ZSM
Aantal uur per week:                    32-36 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-12-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Den Haag / thuis
Deadline:                                        12-08-2022 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20220803_09


Omschrijving
Voor haar eindklant, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zoekt Ultimum een Business Consultant DSO Omgevingswet voor 32-36 uur per week. Startdatum: ZSM.

In afstemming met de Serviceketenmanager van programma ADS ben je als business consultant de verbindende schakel tussen ontwikkelaars bij TBO (technische beheerorganisatie DSO), het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en de experts en adviseur(s) van de serviceketen van de Omgevingswet, voor zowel proces als inhoud voor beheer, storingen, onderhoud en meldingen. Als er iets gebeurt, dan ben jij als eerste op de hoogte en zorg je ervoor dat er op de juiste manier wordt geanticipeerd naar de juiste doelgroep en binnen de betrokken organisaties.

Daarbij draag je er zorg voor dat er processen zijn ingericht voor het verwerken van meldingen en andere signalen vanuit het stelsel. Je geeft deze processen vorm en legt dit in samenspraak met de stakeholders vast in concrete afspraken. Daarbij maak je gebruik van monitoring om de ontwikkelingen binnen de serviceketen te bewaken en waar nodig proactief te handelen.

Je hebt feeling voor de gevolgen van gebeurtenissen waarvan het belangrijk is om er tijdig, proactief en correct over te communiceren met inlevingsvermogen voor de doelgroep en het betrokken management. Je bent in staat om de juiste informatie op te halen, deze te interpreteren en hierbij suggesties te doen voor de oplossingsrichting op procesniveau. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met de direct betrokken partners, experts en projectleiders.


Werkzaamheden en verantwoordelijken 
Als business consultant werk je samen met verschillende belanghebbenden, zoals implementatiemanagement, releasemanagement en de serviceketenpartners. Daar haal je je informatie op en houd je vinger aan de pols over gerealiseerde mijlpalen, storingen en de gevolgen daarvan, release informatie et cetera. Je neemt actief de verantwoordelijkheid over het afhandelen van een geconstateerd risico of issue en houdt daarbij de oplosgroepen en belanghebbende geïnformeerd of direct betrokken. Daarbij kijk je direct naar verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden in het onderliggende proces.

Je kent het belang van het vastleggen van afspraken voor een duurzaam proces en bent in staat de verschillende belanghebbenden, zowel binnen het programma als bij de partijen die zijn aangesloten op het DSO en de eindgebruikers. Uiteraard kun je ook met een politiek bestuurlijke bril kijken waarbij je intensief samenwerkt met de verschillende coördinatoren van ADS. Proactief acteren en communiceren op basis van signalen vanuit je omgeving en belangrijke stakeholders is je tweede natuur.

De regie op de serviceketen ligt bij het programma ADS, in opdracht van de directeur Realisatie DSO en in samenwerking met de eindverantwoordelijke Serviceketenmanager. De regie op het ophalen van de behoeften en het vertalen ervan naar afspraken en oplossingen, ligt bij jou als verbindende schakel.

Samen met de experts, coördinatoren en managers van DSO werk je aan het versterken van de overkoepelende serviceketen en houden jullie de regie hierover. Onderwerpen binnen die verantwoordelijkheid zijn onder andere:
 • Risico- en issuemanagement
 • Van pre-omgeving DSO naar productie-omgeving DSO, en “go live” plan
 • Quick response
 • Operations management
Naast deze werkzaamheden houd je je bezig met: 
 • Afstemmen processen met TBO en IPLO
 • Optreden als linking pin/liaison manager in verschillende overlegstructuren en naar verschillende ketenpartners
 • Voorbereiden andere manier van denken en werken voor toekomstige structurele situatie na inwerkingtreding

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-outs. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.
 • Minimaal afgeronde HBO-opleiding
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als business consultant
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis- en werkervaring binnen IT-projecten/- programma’s
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het samenwerken in multidisciplinaire teams
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen grootschalige programma’s in het publieke domein met een interbestuurlijke veranderopgave én een grootschalige, complexe ICT-component
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met agile werken; • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

Functiewensen
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het realiseren van verandertrajecten binnen een programma met ICT component
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de organisatie van de opdrachtgever (programma Omgevingswet bij VNG en/of BZK of andere koepelorganisatie)
 • Kandidaat beschikt over een aantoonbaar en relevant interbestuurlijk netwerk (bevoegd gezagen zoals gemeenten, ministeries, waterschappen, provincies, OBO’s). Of bij koepelorganisaties (VNG, IPO, UvW)
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 

Competenties
 • Verbindend 
 • Samenwerkingsgericht 
 • Mens- en groepsgericht leiderschap; stevige persoonlijkheid 
 • Scherpe analytische blik 
 • Onafhankelijk 
 • Daad- en realisatiekracht 
 • Bestuurskracht 
 • Omgevingsbewust 
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit 
 • Sociabiliteit 
 • Charismatisch en inspirerend

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Motivatie
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Voor deze aanvraag moeten minimaal twee relevante en controleerbare referenties aangeleverd worden
 • De VNG hanteert de BYOD werkwijze

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!