Senior Infra Engineer Windows / Signing | Apeldoorn

Locatie: Apeldoorn Dienstverband: Inhuur

Functie:                                         Senior Infra Engineer Windows / Signing
Startdatum:                                  26-04-2021
Aantal uur per week:                   24-32 uur per week 
Tarief:                                           € Marktconform
Periode:                                        t/m 21-06-2021
Locatie:                                         Apeldoorn
Deadline:                                      15-04-2021 08:00 uur
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210406_07

 

Omschrijving

Voor haar eindklant, Het Kadaster, zoekt Ultimum een of twee Senior Infra Engineer(s) Windows / Signing voor 24-32 uur per week. Startdatum 26-04-2021.

Het samen met de specialisten van het Kadaster analyseren van de configuratie en beheeraspecten voor de Signing infrastructuur en de plaat in het netwerk. Het doorvoeren van de noodzakelijke updates en configuratie instellingen gericht op een beheerbare infrastructuur en het voldoen aan de security-, capaciteits- en performance eisen.


Verantwoordelijkheden 

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Het ondersteunen van het DevOPs team bij het inrichten van het planmatig beheer van de KSS infrastructuur
 • Het ondersteunen bij en duiden van de diverse uitkomsten van keten-, performance- en  capaciteitstesten resulterend in voorstellen voor het oplossen van issues of het flexibelere omgaan met grote aantallen transactie
 • Het opleveren van de KSS infrastructuur voor beheer door het DevOps team

 

Vakmatige taken

 • Het pro actief opstellen en uitvoeren van verbetervoorstellen
 • Optreden als sparringpartner voor de specialisten van het kadaster en de leverancier op het gebied van Signing services

 

Functie-eisen

Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat of kandidaten is/zijn inzetbaar vanaf 26 april 2021, of zo spoedig mogelijk tot en met 21 juni 2021 voor maximaal 32 uur per week met een maximale doorlooptijd van 8 weken
 • Kunnen acteren op HBO niveau op basis van opleiding of ervaring
 • Minimaal 5 jaar ervaring met beheer en configuratie van Windows 2012 servers, zowel fysiek als VMWare
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van servers in een netwerk infrastructuur en het oplossen van problemen met Proxy’s en Firewall’s
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter
 • Door de kandidaat zélf geschreven motivatie

 

Functiewensen

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)

Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 

 

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Helicopterview
 • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief
 • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk
 • Klantgericht
 • Proactief en initiatiefrijk
 • Teamspeler
 • Analytisch vermogen

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, maximaal 3 pagina's A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Een persoonlijke en op de aanvraag gerichte motivatie
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!