Projectmedewerker monitoring | Thuis / Den Haag

Locatie: Thuis / Den Haag Dienstverband: Inhuur

Functie:                                           Projectmedewerker monitoring
Startdatum:                                    ZSM
Aantal uur per week:                     24 uur per week 
Tarief:                                              € Marktconform
Periode:                                            t/m 28-02-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                            Thuis / Den Haag
Deadline:                                          01-03-2021 08:00
ZZP:                                                 Ja
Aanvraagnr:                                    20210218_03

 

Omschrijving

Voor haar eindklant, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zoekt Ultimum een Projectmedewerker monitoring voor 24 uur per week. Startdatum: ZSM.

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten, voor iedereen. Op de site vindt u cijfers over alle 352 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl zijn ook een aantal monitors waaronder de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) en de Lokale Monitor Wonen.

De gegevens uit de GMSD geven gemeenten inzicht in hun prestaties op het sociaal domein, ook in vergelijking met andere gemeenten. Deze inzichten kunnen behulpzaam zijn bij het leerproces van gemeenten en dragen bij aan de horizontale verantwoording (aan de gemeenteraad). De monitor verschaft de Rijksoverheid ook inzicht op landelijk niveau. De monitor wordt vier keer per jaar geactualiseerd op Waarstaatjegemeente.nl. Hiernaast wordt steeds meer ingezet op het delen van lokale voorbeelden. Hier speelt de ‘Etalage Monitoring Sociaal Domein’ een rol.

De projectmedewerker monitoring houdt zich vooral bezig met de thema’s in het sociaal domein, specifiek de GMSD. Waar nodig, zal de projectmedewerker ook ingezet worden voor andere monitors en thema’s binnen Waarstaatjegemeente. De projectmedewerker monitoring levert daarmee een grote bijdrage aan de diverse werkzaamheden rondom de GMSD en ondersteunt de thema-eigenaren en projectleiders waar mogelijk bij het opzetten, uitvoeren en ontwikkelen van (nieuwe) monitors of het ontsluiten van nieuwe informatie op Waarstaatjegemeente.

 

 

Werkzaamheden

 • Het mede-organiseren van de halfjaarlijkse GMSD-aanleverronde. Iedere zes maanden leveren meer dan 300 gemeenten hun data aan bij het CBS voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De projectmedewerker heeft een belangrijke aanjaagfunctie tijdens deze aanlevering richting gemeenten en fungeert als aanspreekpunt. De projectmedewerker ondersteunt bovendien de projectleider bij de coördinatie van de gegevensaanlevering en denkt actief mee over de aanleverspecificaties, planningen en doorontwikkelmogelijkheden
 • Een bijdrage leveren aan de diverse publicaties van de GMSD en andere onderwerpen in het sociaal domein op Waarstaatjegemeente. Dit gebeurt in nauw contact met gemeenten, het CBS en andere stakeholders
 • De projectmedewerker is verantwoordelijk voor juiste en tijdige communicatie naar de gemeenten over o.a. de gegevensaanlevering en de nieuwe publicaties in het sociaal domein
 • Het actief meedenken over het ontwikkelen en verzamelen van nieuwe indicatoren op het gebied van het sociaal domein, óók ten behoeve van het in 2020 ontwikkelde ‘coronadashboard’ op Waarstaatjegemeente.nl
 • Een belangrijke bijdrage leveren aan het op orde houden van de diverse rapporten, dashboards en database van Waarstaatjegemeente.nl
 • Het projectmatig en inhoudelijk ondersteunen van de diverse themaeigenaren binnen Waarstaatjegemeente
 • Het bieden van praktische en inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie van (online) bijeenkomsten

 

 

Functie- eisen

Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden.

 • Afgeronde hbo opleiding in de richting van bestuurskunde, sociale studies, informatiekundige studies of vergelijkbaar
 • Minimaal twee jaar ervaring, in de afgelopen 5 jaar, met data gedreven werken als projectmedewerker
 • Minimaal twee jaar ervaring, in de afgelopen 5 jaar, met de communicatie van projecten en producten voor gemeentelijke gebruikers
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

 

 

Functiewensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de projectmatige uitvoering/begeleiding van datagedreven projecten binnen het gemeentelijk veld
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van datagedreven werken. (Benoem een voorbeeld in motivatiebrief)
 • De kandidaat heeft kennis van het sociaal domein, op de gebieden van Wmo, jeugd en gezondheid (aantoonbaar in motivatiebrief)

Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen.

 

 

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid 
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Motivatie
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Voor deze aanvraag moeten minimaal twee relevante en controleerbare referenties aangeleverd worden
 • De VNG hanteert de BYOD werkwijze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!