Projectmanager Privileged Acess Management | Apeldoorn

Locatie: Apeldoorn Dienstverband: Inhuur

Functie:                                            Projectmanager Privileged Acess Management
Startdatum:                                     01-01-2021
Aantal uur per week:                      32-40 uur
Tarief:                                               € Marktconform
Periode:                                            t/m 30-06-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                            Apeldoorn
Deadline:                                          25-11-2020 08:00 
ZZP:                                                  Ja
Aanvraagnr:                                     20201116_02

 

Omschrijving

Voor haar eindklant, Het Kadaster zoekt Ultimum een Projectmanager Privileged Acess Management voor 32-40 uur per week. Startdatum: 01-01-2021.

De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager PAM is ervoor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de project governance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving specifiek
In 2020 is een aanbestedingstraject rondom de PAM-software uitgevoerd. Inmiddels is er een gunning gedaan aan een externe partij. De kick-off met deze partij heeft plaatsgevonden en de implementatie is gestart. De projectmanager draagt zorg voor de implementatie van de PAM-tooling en het aansluiten van de verschillende doel omgevingen. Tevens draagt de projectmanager zorg voor het inrichten en overdragen naar de lijnorganisatie. Dit alles conform het goedgekeurde PID. Daarnaast geeft de projectmanager leiding en ondersteuning aan andere deelprojecten binnen het LTB-programma indien nodig.

 

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een projectmanager zijn: 

 • Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast
 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan)
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance

Specifieke taken voor deze opdracht:

 • Uitvoeren van alle taken die in het PID zijn beschreven
 • Het actief bewaken van de implementatie, uitgevoerd door de leverancier van de software
 • Het waar nodig managen en ondersteunen van andere deelprojecten binnen het gebied van IAM en CIAM zoals het implementeren van DigiD en eHerkenning
 • Agile/Scrum/Kanban

 

Functie-eisen

Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager
 • Kennis van- en minimaal 10 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile
 • Minimaal 5 jaar ervaring met verandermanagement
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter
 • Aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld
 • Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement
 • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond. Dit zowel op het vlak van Business, IT en de combinatie hiervan

Specifieke eisen voor deze opdracht:

 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen en implementeren van toepassingen van Privileged Access Management
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring als projectmanager om de implementatie van de Privileged Access Management oplossing te realiseren
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring als projectmanager op het gebied van Identity Access Management (IAM) en Client Identity Access Management (CIAM) 
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met Informatievoorziening binnen het overheidsdomein, waarin beleid en uitvoering dicht bij elkaar liggen
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken in complexe programma’s, waarin je met verschillende partijen/projecten en verschillende belangen te maken hebt. Je bent in staat om deze belangen te herkennen, en als een verbindende factor deze belangen en partijen samen te brengen om zo tot een gedragen oplossing te komen
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met gebruik en toepassing van relevante (inter)nationale standaarden op het gebied GDI (Generieke Digitale Infrastructuur), DigiD, eHerkenning, eIDAS en Client Access Management
 • Aantoonbare kennis op het gebied van eHerkenning en DigiD implementaties 
 • Je bent initiatiefrijk en kunt snel schakelen tussen inhoudelijke en bestuurlijke issues
 • Je hebt IT-affiniteit en je spreekt de taal van de business

 

Functiewensen

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten
 • Beschrijft een aantoonbare recente succesvolle ervaring waarbij u in de uitvoering de verbindende schakel was
 • Je beschrijft hoe je collega’s hebt meegenomen in bepaalde veranderingen en eigenaarschap hebt gecreëerd op het gebied van software implementaties, waaronder PAM

Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 

 

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Netwerken
 • Helicopterview
 • Overtuigingskracht
 • Sturend vermogen
 • Onafhankelijkheid
 • Klantgerichtheid
 • Organisatiesensitief
 • Teamspeler
 • Stressbestendig

 

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, zonder logo's van maximaal 3 pagina's ). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Relevante Referenties (naam, functie en contactgegevens referent)
 
 

​Met vriendelijke groet,​
 
Jan Winters
Resource Manager
   
 

+31 6 51 56 82 67

+31 88 11 89 820

 

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!