Projectmanager Cluster Projecten | Hoofddorp

Locatie: Hoofddorp Dienstverband: Inhuur

Functie:                                           Projectmanager Cluster Projecten
Startdatum:                                    04-01-2021
Aantal uur per week:                     36 uur
Tarief:                                              € Marktconform
Periode:                                           t/m 03-06-2021 met optie tot verlenging
Locatie:                                           Hoofddorp
Deadline:                                         11-11-2020 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20201026_02

 

Omschrijving

Voor onze eindklant, zoekt Ultimum een Projectmanager Cluster Projecten voor 36 uren per week. Startdatum: 04-01-2021.

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke projecten gericht op het inpassen van nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, commercieel onroerend vastgoed, kantoren en bedrijven.Je bent als projectmanager gericht op het project- en programmamatig realiseren van alle mogelijke stedelijke functies zoals woningbouw, commercieel onroerend vastgoed, scholen, sportcomplexen, kantoren, bedrijfsterreinen, infrastructuren en integrale gebieds(her)ontwikkeling.Je geeft op een professionele wijze leiding aan jouw projecten, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en diverse gemeentelijke teams. Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing binnen jouw projecten, monitort de voortgang en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden.Verder schrijf je heldere projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming. Je hebt voldoende kennis van planeconomie en grondexploitaties, contractmanagement, civiel technische zaken en planologie om in de rol van projectmanager goed te functioneren. Van de projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.

Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project. Je hebt ervaring met participatieprocessen. Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie.

 

Kandidaatomschrijving

De kandidaat voldoet aan:

 • De gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder
 • Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden
 • Beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur
 • Is goed in control op het gebied van bedrijfsvoering
 • Beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden
 • Weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme
 • Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer)

 

Functie-eisen

Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • Op CV aantoonbaar afgeronde universitaire opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van planologie, bouwkunde of civiele techniek
 • Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring in gemeentelijke organisaties als projectmanager in het sturen van complexe ruimtelijke projecten, bij voorkeur met woningbouwprojecten
 • Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden)
 • Gedraagt zich integer en is bereid integriteitverklaring te ondertekenen

 

Functiewensen

 • Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met werkzaamheden binnen (in dienst van/gedetacheerd bij) een (middel)grote gemeentelijke organisatie (100.000+)
 • Op CV aantoonbaar relevante ervaring als projectmanager met complexe ruimtelijke projecten bij gemeenten
 • U beschikt over een certificaat
 • Aantoonbare ervaring met maatschappelijk vastgoed of een scherpe kijk op de ontwikkeling daarvan

Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 

 

 

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, maximaal 5 pagina's A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Voor deze aanvraag moeten twee relevante en controleerbare referenties aangeleverd worden in het format: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!