NWO | Kwartiermaker Informatiebeheer en DIV | Den Haag/Thuis

Locatie: Den Haag / Thuis Dienstverband: Inhuur

Functie:                                         Kwartiermaker Informatiebeheer en DIV 
Startdatum:                                   februari 2022
Aantal uur per week:                    24-32 uren
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 6 maanden na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Den Haag/Thuis
Deadline:                                       19-01-2022 08:00 uur
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20211223_02

Omschrijving

Voor onze eindklant, de NVO, zoekt Ultimum een Kwartiermaker Informatiebeheer en DIV  voor 24-32 uren per week. Startdatum: februari 2022

Als Kwartiermaker Informatiebeheer en DIV ga je een NWO-brede kwaliteitsslag organiseren als het gaat om Informatiebeheer, Documentaire Informatievoorziening en Archiefbeheer. Op dit moment worden deze zaken voornamelijk decentraal opgepakt en uitgevoerd door verschillende afdelingen en stafafdelingen. Voor de verdere doorontwikkeling en professionalisering van NWO willen we een kwaliteitsslag maken door een aantal zaken meer NWO-breed te organiseren en te coördineren. Daarbij zien we ook een aantal interne en externe ontwikkelingen die de noodzaak van deze kwaliteitsslag benadrukt: Rijksbrede Programma Open op Orde met bijbehorende nulmeting, Wet Open Overheid, nieuwe Archiefwet, Hotspot Covid-19, Programma CIO (Corporate Information Office), Implementatie Office365 et cetera.
 
In de kern is de opdracht aan jou als Kwartiermaker om de genoemde kwaliteitsslag nader uit te werken in de vorm van een NWO-breed Programma, waarbij je dit Programma concreet vorm geeft, vast laat stellen en de uitvoering opstart. De intentie is om vervolgens dit Programma over te dragen aan een (nog te werven) Centrale Coördinator Informatiebeheer/DIV.
 
Met de beoogde kwaliteitsslag willen we uiteraard zorgen dat we voldoen aan relevante wetten en regels. Maar meer nog zien we deze kwaliteitsslag als een kans en een middel om NWO door te ontwikkelen waarbij we onze processen verder kunnen innoveren, onze dienstverlening kunnen verbeteren en de informatiekwaliteit kunnen vergroten. Meer focus op het nut dan op de noodzaak dus.

 

Werkzaamheden
Je werkzaamheden in deze rol zijn het:

 • Inventariseren en analyseren van de huidige situatie tav Informatiebeheer, Archiefbeheer en DIV en relevante randvoorwaarden (ICT, Juridisch, Personeel e.d.) – Q1/Q2;
 • Uitwerken en opstellen van een Programmaplan o.b.v. de inventarisatie en analyse – Q2/Q3;
 • Uitwerken en opzetten van Programmaorganisatie – Q2/Q3;
 • Organiseren van besluitvorming en accordering van Programmaplan en –organisatie – Q3;
 • Opstarten en uitvoeren van eerste deel van Programma – Q3/Q4;
 • Adviseren over benodigde aanpassingen van relevant beleid en kaders (en oppakken van die aanpassingen indien nodig);
 • NWO-breed meenemen van de relevante betrokken medewerkers en management;
 • Concreet oppakken relevante werkzaamheden (Verkenning tbv Hotspot Covid-19, participeren in voorverkenningen vervanging systemen Primair Proces e.d.);
 • Verwerken van alle relevante interne en externe ontwikkelingen (Rijksbrede Programma Open op Orde met bijbehorende nulmeting, Wet Open Overheid, nieuwe Archiefwet, Hotspot Covid-19, Programma CIO, Implementatie Office365 et cetera)
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor externe ontwikkelingen als Open op Orde, WOO e.d.
 • Organiseren en faciliteren van het wervingsproces van Centrale Coördinator Informatiebeheer/DIV (die ook programma moet gaan overnemen van kwartiermaker)

De Kwartiermaker die wij zoeken:

 • Heeft aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • Heeft minimaal 5 jaar ervaring met het opzetten en realiseren van vergelijkbare veranderingen binnen vergelijkbare organisaties;
 • Heeft een aantoonbaar duidelijke visie op Informatiebeheer, Archiefbeheer en DIV in een moderne en innovatieve overheidsorganisatie;
 • Is een aantoonbaar expert op dit vakgebied en kent relevante wetten, kaders, modellen, normeringen, instrumenten, trends en heeft een relevant netwerk;
 • Kan goed overzicht, samenhang en verbanden zien met andere relevante ontwikkelingen en daar effectief op acteren en snel schakelen;
 • Heeft vanuit inhoudelijke kennis en overtuigende houding de kracht om benodigde veranderingen vorm te geven en stakeholders te overtuigen en mee te nemen. Kan daarbij ook de vertaling maken naar operationele processen en ‘de werkvloer’;
 • Is een pro-actieve, creatieve, ontwikkelgerichte en pragmatisch realisator die beschikt over een politiek-bestuurlijke sensitiviteit en is bovenal enthousiast en gedreven.

 
Daarnaast herken je jezelf in de kernwaarden van NWO: betrokken, betrouwbaar, verbindend en grensverleggend.

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, maximaal 4 pagina's A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Voor deze aanvraag moeten twee relevante en controleerbare referenties aangeleverd worden in het format: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!