Nationale Politie| Specialist Bestuurlijke Aanpak -Financieel Toezicht

Locatie: Utrecht Dienstverband: Inhuur

Functie:                                         Specialist Bestuurlijke Aanpak - Financieel Toezicht
Startdatum:                                   01-03-2022
Aantal uur per week:                    32 uren
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 01-04-2023 met optie tot verlenging
Locatie:                                          Utrecht
Deadline:                                        02-02-2022 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20220114_12

Omschrijving

Voor onze eindklant in de omgeving van Utrecht zoekt Ultimum een Specialist Bestuurlijke Aanpak - Financieel Toezicht voor 32 uren per week. Startdatum 01-03-2022

Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van het bestuursrechtelijk aanpakken van financiële facilitators van criminaliteit? Weet jij de meest recente (juridische) ontwikkelingen in het financiële toezicht effectief toe te passen in de aanpak van ondermijning? Kan jij gemakkelijk de belangen van verschillende (veiligheids)partners samenbrengen tot concrete en tastbare resultaten? Wil jij binnen de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland bijdragen aan het tegengaan van (rechts)personen in de boven- of onderwereld die ondermijnende criminaliteit financieel faciliteren? De Dienst Regionale Recherche van Midden-Nederland zoekt een specialist bestuurlijke aanpak.

Ondermijnende criminaliteit heeft ingrijpende gevolgen voor maatschappelijke systemen, instituties, sociale verbanden en structuren. Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is daarom een van de speerpunten van de politie. De focus ligt onder meer op (rechts)personen in de boven- of onderwereld die de ondermijnende criminaliteit als facilitator mogelijk maken. Het benutten van de bevoegdheden van (financiële) toezichthouders kan bijdragen in het aanpakken van deze (rechts)personen.

In Midden-Nederland wordt door de politie vooralsnog beperkt gebruik gemaakt van de bevoegdheden van financiële toezichthouders. Jouw opdracht is om hier verandering in te brengen. Jij zorgt dat de voor de politie relevante interventiemogelijkheden van financiële toezichthouders (bijvoorbeeld op grond van de WFT, WWFT, etc.) in kaart worden gebracht, dat duidelijk wordt waar in Midden-Nederland deze interventiemogelijkheden kunnen bijdragen aan het tegengaan van financiële facilitators en dat financiële toezichthouders vervolgens – waar mogelijk – daadwerkelijk (bestuurlijke) maatregelen nemen tegen deze facilitators.

Je voert de opdracht uit voor de Ondersteuningsdesk. Samen met de teams Observatie en Techniek, Forensische Opsporing, Financiële Opsporing, Digitale Opsporing vormt de Ondersteuningsdesk de Afdeling Specialistische Ondersteuning van de Dienst Regionale Recherche (DRR) van Midden-Nederland. De Specialistische Ondersteuning fungeert als verbindende factor binnen de opsporing voor het inzetten van specialismes. Binnen de Ondersteuningsdesk is de bestuurlijke aanpak één van de specialismes.

Bij het uitvoeren van de opdracht werk je nauw samen met de 7 bestaande specialisten bestuurlijke aanpak, maar ook basisteams, opsporingsteams – waaronder de financiële opsporing – en integrale veiligheidspartners in Midden-Nederland en daar buiten. Jij werkt met de teams en partners die nodig zijn om jouw opdracht succesvol uit te voeren.


 

Verantwoordelijkheden

Als specialist bestuurlijke aanpak – financieel – voer je de volgende werkzaamheden uit.

 • Je inventariseert de interventiemogelijkheden van de toezichthouders in het financiële domein die relevant (kunnen) zijn bij het voorkomen, verstoren of tegengaan van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
 • Je levert binnen de eenheid Midden-Nederland een actieve bijdrage aan de bewustwording van de mogelijkheden die financiële toezichthouders kunnen hebben bij het voorkomen, verstoren of tegengaan van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
 • Je traint, coacht en begeleidt politiemedewerkers van de eenheid Midden-Nederland bij het – in het kader van deze opdracht – herkennen van bestuurlijke kansen en de informatie die daartoe relevant is om vast te leggen
 • Op basis van onder meer politiegegevens, onderzoeksinformatie en integrale ondermijningsbeelden inventariseer je welke concrete fenomenen en casuïstiek in aanmerking zouden kunnen komen voor de inzet van de interventiemogelijkheden van de toezichthouders in het financiële domein
 • In samenspraak met de betrokken toezichthouder(s), relevante politieteams, integrale ondermijningsteams en/of het openbaar ministerie selecteer je de fenomenen en casuïstiek die het meeste kunnen bijdragen aan het voorkomen, verstoren of tegengaan van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit in Midden Nederland
 • In afstemming met het management voer je de geselecteerde fenomenen en casuïstiek projectmatig uit of je laat dit – in samenspraak – uitvoeren door één van de andere specialisten bestuurlijke aanpak
 • In de uit te voeren projecten schrijf en verstrek je bestuurlijke rapportages (of je laat dit doen) die door toezichthouders in het financiële domein worden gebruikt bij het inzetten van hun bevoegdheden
 • Je borgt het – in het kader van deze opdracht – doorlopen proces alsmede de concrete projectmatige aanpak

Functie-eisen

Functie-eisen zijn knock-outs. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • De Externe is inzetbaar vanaf 01-04-2022 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 01-04-2023 voor 32 uur per week
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau in de richting van bestuursrecht, financieel recht, bestuurskunde of soortgelijks. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien
 • Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, opgedaan binnen een politiek- bestuurlijke organisatie in de afgelopen 8 jaar
 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het managen van besluitvormingsprocessen
 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het zelfstandig realiseren (met mandaat), van complexe veiligheidsprojecten (toezicht en/of opsporing)
 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van complexe veiligheids- en of ondermijningsproblemen, naar concrete handelingsperspectieven en daartoe relevante schriftelijke nota’s en/of rapportages


Functiewensen
 • Je hebt werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie bij de FIOD, politie (werkzaam binnen het financiële domein) en/of bij een toezichthouder in het financiële domein
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement (zowel in- als extern)
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met de thema’s ondermijning en toezicht in het financiële domein
 • Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op WO niveau in de richting van bestuursrecht, financieel recht, bestuurskunde of soortgelijks
 • Je hebt de afgelopen twee jaar, trainingen of cursussen gevolgd op het gebied van bestuursrecht, jurisprudentie en de bestuurlijke aanpak binnen het criminele domein, en hebt laten zien deze ontwikkelingen te kunnen vertalen naar een concrete en zichtbare aanpak van veiligheids- en/of ondermijningsvraagstukken
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met het coachen van medewerkers
 • Je hebt trainingen of cursussen gevolgd op het gebied van coachen
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen(en) kandidaat invulling geeft aan de functiewens(en).


Competenties
 • Initiatief
 • Politiek bestuurlijk sensitief
 • Netwerkvaardigheid
 • Organiseren
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgericht
 • Coachen
 • Zelfsturing

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, maximaal 7 pagina's A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Voor deze aanvraag moeten minimaal twee relevante en controleerbare referenties aangeleverd worden
 
 

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!