Nationale Politie | Senior Technisch Applicatiebeheerder | Odijk

Locatie: Odijk Dienstverband: Inhuur

Functie:                                        Senior Technisch Applicatiebeheerder
Startdatum:                                  11-04-2022
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 31-03-2023, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Odijk
Deadline:                                       21-01-2022 08:00
ZZP:                                               Nee
Aanvraagnr:                                  20220114_10

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoekt Ultimum een Senior Technisch Applicatiebeheerder voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 11-04-2022.

De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.


Verantwoordelijkheden

 • Het zorgdragen voor de continuïteit van de Cloud en applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan
 • Uitvoeren Deployment-, Migratie- en database scripts in combinatie met de Installatiehandleiding
 • Uitvoeren van release scripting op de OTAP
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen
 • Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten
 • Het onderhouden van de Cloud componenten met andere applicaties en andere (Bedrijfsvoering) processen
 • Het definiëren en accepteren van nieuwe versies van de Cloud componenten en het opstellen van test plannen en acceptatietesten
 • Het signaleren, inventariseren, coördineren, beoordelen en prioriteren van (onderhouds) wensen van de (SelfServicePortal) gebruikers van de Cloud componenten, mede op basis van ontwikkelingen in de werkprocessen die door de Cloud componenten ondersteund worden
 • Het beheren en onderhouden van de (gebruikers)documentatie van de build- en Cloud & deployment componenten
 • Beheren functionele en technische applicatie configuratie
 • Het verzorgen van opleiding en instructie aan (nieuwe) gebruikers
 • Releases
 • Monitoring
 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 11-04-2022 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2023  voor 36 uur per week
 • De kandidaat dient rekening te houden met het werken in piket diensten
 • De kandidaat heeft minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding. (Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.)
 • Kandidaat heeft ervaring met het breed participeren in ondersteuning (Multidisciplinair willen acteren) en ontwikkeling van de applicatie, waarin een achtergrond in Oracle kennis van minimaal 2 jaar met Oracle Middleware producten vereist is
 • Kandidaat heeft ervaring met continuous deployment / continuous release
 • Kandidaat heeft ervaring met Agile werken in een complexe geschaalde omgeving
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Java troubleshooting


Functiewensen 
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat ervaring met het breed participeren in ondersteuning (Multidisciplinair willen acteren) en ontwikkeling van de applicatie waarin een achtergrond in Oracle, SOA Suite 12c een wens is
 • Bij voorkeur heeft de Technisch Applicatie beheerder eerder ervaring opgedaan om vanuit de PaaS opzet(provider–consumer) de brug te slaan naar de applicatie
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring als technisch applicatiebeheerder in een soortgelijke rol
 • Bij voorkeur heb je kennis van Android APK
 • Bij voorkeur heb je kennis van integratie en ketens
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 


Competenties
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Integriteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Leervermogen
 • Flexibel gedrag
 • Probleemanalyse
 • Resultaatgericht
 • Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • Is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken
 
 
 
 
 
 

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • CV zonder bedrijfslogo in Word formaat, in het Nederlands en maximaal 7 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 
 
 
 

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!