MER specialist | Utrecht

Locatie: Utrecht Dienstverband: Inhuur

Functie:                                          MER specialist
Startdatum:                                   01-09-2021
Aantal uur per week:                    20 uur per week
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                         t/m 15-02-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Utrecht 
Deadline:                                       05-07-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210611_24

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Utrecht, zoekt Ultimum een MER specialist voor 20 uur per week. Startdatum: 01-09-2021.

Je bent centraal aanspreekpunt voor m.e.r. bij de gemeente Utrecht. Je adviseert over wanneer een m.e.r. nodig is en over de toegevoegde waarde van m.e.r. voor ruimtelijke visies, plannen en projecten. Je hebt overzicht over de verschillende m.e.r. procedures die lopen en zorgt dat de procedures op elkaar zijn afgestemd en toetst de kwaliteit van MER-rapporten. Je adviseert over mitigerende maatregelen in m.e.r. beoordelingen en de borging daarvan in besluitvorming. Ook zorg je ervoor dat de werkprocessen voor m.e.r. binnen de gemeente worden aangepast op de Omgevingswet die per 1 juli 2022 in werking treedt.

Als m.e.r.-specialist neem je deel aan het landelijke m.e.r.-coördinatorenoverleg en onderhoud je contacten met de Commissie m.e.r.

Je bent verder thuis in het omgevingsrecht en adviseert over vraagstukken met betrekking tot de milieuwetgeving in relatie tot de ruimtelijke ordening.

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde opleiding op MBO of HBO niveau

Functiewensen 
 • Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op WO niveau
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van MER en milieurecht
 • Kennis van de PAS wet
 • Werkervaring op het gebied van het maken en begeleiden van ruimtelijke plannen
 • Ervaringen/kennis heb je opgedaan binnen:

Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 

 

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, zonder logo's en maximaal 3 A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • 2 relevante referenties

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!