Senior Inkoopadviseur ICT / coördinator Inkoopprogramma | Apeldoorn

Locatie: Apeldoorn Dienstverband: Inhuur

Functie:                                        Senior Inkoopadviseur ICT / coördinator Inkoopprogramma
Startdatum:                                  01-09-2022
Aantal uur per week:                   32-36 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 30-08-2023, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Apeldoorn
Deadline:                                       11-08-2022 08:00 uur
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20220725_18

Omschrijving
Voor haar eindklant, Het Kadaster, zoekt Ultimum een Senior Inkoopadviseur ICT / coördinator Inkoopprogramma voor 32-36 uur per week. Startdatum 01-09-2022.

Eind 2024 expireert een omvangrijke IT Raamovereenkomst met 1 leverancier van het Kadaster. De inhoud van de overeenkomst betreft voornamelijk IT infrastructurele diensten, communicatie diensten en werkplekbeheer diensten.

Ten behoeve van de continuïteit dient de behoefte, die tot eind 2024 wordt ingevuld met deze lopende Raamovereenkomst, voor de daarop volgende jaren opnieuw te worden gecontracteerd met externe partij(en) of op andere wijze worden ingevuld.

Vooralsnog blijkt uit strategische ontwikkelingen dat om diverse redenen gekoerst wordt naar een situatie met meerdere vendoren. In de praktijk betekent dit dat de dienstverlening binnen de lopende Raamovereenkomst wordt ontvlochten in ca. 60 losstaande functionele diensten. Op basis van samenhang en afhankelijkheden worden deze diensten weer gehergroepeerd in een aantal kavels. Deze kavels vormen de aan te besteden opdrachten of percelen. De diensten uit de diverse percelen vervullen in veel gevallen geïntegreerd / samenhangend de IT behoefte. Daarom wordt aan één van de percelen een “Service Integrator rol” toegevoegd. De vendor die dit perceel gegund krijgt is daar waar nodig tevens verantwoordelijk voor de integratie van de dienstverlening tussen alle percelen.
 

Verantwoordelijkheden en taken

 • Het vertalen van strategische onderzoeksresultaten naar een concrete aanbestedingsstrategie (integraal over alle percelen)
 • Advisering en uitwerking van de perceel indeling
 • Bewaking van samenhang en afhankelijkheden tussen de percelen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de aanbesteding(en)
 • Input leveren voor strategische besluitstukken
 • Uitvoering geven aan de belangrijkste en risicovolle aanbestedingswerkzaamheden  
 • Fungeren als intern contactpersoon en coördinator (integraal voor alle percelen)
 • Intensieve samenwerking met de senior inkoopadviseur, contractmanager en aanbestedingsjurist van het programma
 • Aansturende en coördinerende rol m.b.t. de overige inkoopadviseurs binnen het project
 • Het ondersteunen van de materiedeskundigen bij het technisch en functioneel specificeren van de in te kopen diensten


Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Academisch werk en denkniveau
 • Afgeronde HBO-opleiding of hoger
 • NEVI I en II of gelijkwaardig
 • Minimaal 5 jaar recente werkervaring op het gebied van Europees aanbesteden
 • Minimaal 5 jaar recente ervaring binnen een organisatie vergelijkbaar met het Kadaster
 • Ervaring met het begeleiden van (complexe) ICT-inkooptrajecten
 • Kennis en ervaring met het opstellen van een aanbestedingsstrategie en het inkopen van ICT diensten
 • Sparringpartner voor collega's op het gebied van contract- en aanbestedingskennis en een partner in business voor de opdrachtgevers

Functiewensen
 • Ervaring met het ontvlechten van een complex outsourcingscontract
 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)

Competenties
 • Resultaatgericht
 • Helicopterview
 • Adviesvaardigheid
 • Overtuigingskracht
 • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk
 • Klantgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Proactief en initiatiefrijk

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, maximaal 3 pagina's A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Een persoonlijke en op de aanvraag gerichte motivatie
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!