Projectmanager | Apeldoorn | € Marktconform

Locatie: Apeldoorn Dienstverband: Inhuur

Functie:                                        Projectmanager 
Startdatum:                                  01-09-2022
Aantal uur per week:                   36 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 31-08-2023, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Apeldoorn
Deadline:                                       12-08-2022 08:00 uur
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20220729_02

Omschrijving
Voor haar eindklant, Het Kadaster, zoekt Ultimum een Projectmanager voor 36 uur per week. Startdatum 01-09-2022.

Het programma “3D basismodel fysieke leefomgeving” beoogt het realiseren van het 3D-deel van het datafundament in het kader van de investeringsaanvraag voor data-gedreven volkshuisvesting- en ruimtelijk beleid binnen de kaders van de WAU initiatieven.

De voorgestelde informatiebasis voor datagedreven volkshuisvesting en ruimtelijke ordening beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een 3D-basismodel van de fysieke leefomgeving
 • Federatieve verrijking van het 3D-basismodel
 • Het ondersteunen bij het gebruik van de informatiebasis

Uitvoering ligt deels bij ketenpartners van het Kadaster, welke tevens zijn betrokken bij de realisatie.

Ook zullen deze partners in de governance een prominente rol hebben.

Een deel wordt uitgevoerd door leveranciers en leden van Geobusiness .

Samenwerking met de laatst genoemde partijen is essentieel voor het realiseren van de geschetste resultaten maar ook zeker om gebruik te maken van hun kennis- en ontwikkelkracht.

Andere overheden (inclusief publieke) uitvoerders zijn belangrijke afnemers van het 3D-basis data.

Deze partijen dienen een afnemers- en gebruikersrol te krijgen.
 

Verantwoordelijkheden

 • Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast
 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan)
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realis
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance


Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager
 • Minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile (practiconer niveau)
 • Minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter
 • Aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld
 • Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement
 • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond. Dit zowel op het vlak van Business, IT en de combinatie hiervan
 • Aantoonbare kennis van verandermanagement
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het GEO-domein

Functiewensen
 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)

Competenties
 • Resultaatgerichtheid 
 • Analytisch vermogen 
 • Netwerken 
 • Helicopterview 
 • Overtuigingskracht 
 • Sturend vermogen 
 • Onafhankelijkheid 
 • Communicatieve vaardigheden

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, maximaal 3 pagina's A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Een persoonlijke en op de aanvraag gerichte motivatie
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!