Project Management Officer | Apeldoorn | € Marktconform

Locatie: Apeldoorn Dienstverband: Inhuur

Functie:                                        Project Management Officer
Startdatum:                                  01-09-2022
Aantal uur per week:                   12 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 31-08-2023, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Apeldoorn
Deadline:                                       12-08-2022 08:00 uur
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20220729_03

Omschrijving
Voor haar eindklant, Het Kadaster, zoekt Ultimum een Project Management Officer voor 12 uur per week. Startdatum 01-09-2022.

Het programma “3D basismodel fysieke leefomgeving” beoogt het realiseren van het 3D-deel van het datafundament in het kader van de investeringsaanvraag voor data-gedreven volkshuisvesting- en ruimtelijk beleid binnen de kaders van de WAU initiatieven.

De voorgestelde informatiebasis voor datagedreven volkshuisvesting en ruimtelijke ordening beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een 3D-basismodel van de fysieke leefomgeving
 • Federatieve verrijking van het 3D-basismodel
 • Het ondersteunen bij het gebruik van de informatiebasis

Uitvoering ligt deels bij ketenpartners van het Kadaster, welke tevens zijn betrokken bij de realisatie.

Ook zullen deze partners in de governance een prominente rol hebben.

Een deel wordt uitgevoerd door leveranciers en leden van Geobusiness .

Samenwerking met de laatst genoemde partijen is essentieel voor het realiseren van de geschetste resultaten maar ook zeker om gebruik te maken van hun kennis- en ontwikkelkracht.

Andere overheden (inclusief publieke) uitvoerders zijn belangrijke afnemers van het 3D-basis data.

Deze partijen dienen een afnemers- en gebruikersrol te krijgen.

Naast de reguliere taken op het gebied van ondersteuning van het projectmanagement vormt de financiële verantwoording een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de PMO-er.

 

Verantwoordelijkheden en taken
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een Project Management Officer zijn: 

 • Ondersteunen bij het bewaken van de voortgang van projecten en het tijdig signaleren van onverhoopte afwijkingen en waar mogelijk voorzien van oplossingen
 • Het mede opzetten, realiseren en beheren van adequate documentatie/rapportages van de projecten
 • Bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de projectuitvoering volgens standaarden en procedures
 • Assisteren van de projectmanager bij de werkzaamheden ten behoeve van periodieke management- en voortgangsrapportages (planning en financiën)
 • Verzorgen en verbeteren van de communicatie naar portfolio-, programma- en projectleden en overige stakeholders
 • Het begeleiden en ondersteunen van de projectmanager, waaronder het waar nodig oppakken van secretariële en organisatorische taken
 • Als PMO maak je functioneel deel uit van het Projectteam. Je legt verantwoording af aan de projectmanager

Specifieke taken voor deze opdracht:

 • Het organiseren van vergaderingen, meetings en opleidingen
 • Verslaglegging project en/of stuurgroep overleggen
 • Financiële verantwoording van de programmabudgetten
 • Opzet communicatie berichten
 • Voorbereiden van maandrapportages
 • Achterhalen status van uitgezette activiteiten
 • Beheer projecten in het projectmanagementprogramma Principal Toolbox


Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante ervaring als PMO
 • Aantoonbare relevante PMO ervaring binnen een multiproject-omgeving
 • Aantoonbare relevante kennis van - en ervaring met projectadministraties en projectfinanciën c.q. – control
 • P3O foundation -, IPMA-PMO - en/of IPMA-D certificaat, dan wel een soortgelijk certificaat
 • Ervaring met Agile projectaanpak (mindset en methodieken zoals Scrum en Kanban, PTB en Jira)

Functiewensen
 • U toont duidelijk aan (in max 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden)
 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van een PMO-functie bij de overheid dan wel ZBO
 • Aantoonbare kennis van Cloud en IT (globaal)
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Prince 2 Foundation

Competenties
 • Open 
 • Mensgericht 
 • Stressbestendig 
 • Resultaatgericht 
 • Plannen en Organiseren 
 • Flexibel 
 • Pragmatisch 
 • Realistisch 
 • Je bent een teamspeler, initiatiefrijk, kunt goed beïnvloeden
 • Je bent communicatief vaardig en hebt een goede schrijfvaardigheid
 • Je creëert op een natuurlijke manier draagvlak

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, maximaal 3 pagina's A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Een persoonlijke en op de aanvraag gerichte motivatie
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!