Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | Data-architect | Utrecht

Locatie: Utrecht Dienstverband: Inhuur

Functie:                                        Data-architect
Startdatum:                                  01-03-2022
Aantal uur per week:                   32-36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 11 maanden na startdatum
Locatie:                                         Utrecht
Deadline:                                       17-01-2022 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20220113_04

Omschrijving
Voor haar eindklant, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zoekt Ultimum een Data-architect voor 32-36 uren per week met als startdatum: 01-03-2022

Als data-architect werk je samen met de informatie-architecten van de afdeling I&A. Op het gebied van datamanagement zijn er nog diverse stappen te zetten. HDSR ziet haar data steeds meer als een belangrijke asset. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de datakwaliteit, het inrichten van data governance en het opzetten van een data-infrastructuur voor BI en analyse. Met als ambitie om asset georiënteerd te werken, dat wil zeggen dat in onze processen en systemen onze ‘waterassets’ centraal staan. Met waterassets worden de afvalwaterobjecten (afvalwaterzuiveringen, -gemalen en persleidingen) en de oppervlaktewatersysteemobjecten (watergangen, kunstwerken en waterkeringen) bedoeld. Dit is nog volop in ontwikkeling. We zijn bijvoorbeeld bezig met de implementatie van een HDSR gegevenswoordenboek, het inrichten van een data-infrastructuur voor BI en analyse en het opzetten van een zogenaamde Object Type Library, zeg maar een wegwijzer voor geautomatiseerde systemen om data en informatie van onze water assets uit te kunnen wisselen. Hier liggen kansen voor jou als data-architect om een belangrijke bijdrage te leveren!

De ambitie om data gedreven en asset georiënteerd te werken dient verdere uitwerking te krijgen. Een data- en asset georiënteerde architectuur is hierbij een belangrijk fundament. Deze architectuur geeft een beeld van zowel de huidige als de gewenste situatie. De focus ligt op de data-architectuur, met de raakvlakken naar de processen die de data genereren of gebruiken (procesarchitectuur) en de systemen die de data opslaan of ontsluiten (informatiearchitectuur). Zowel conceptueel als fysiek. Daarnaast geeft de architectuur:

 • Inzicht in de informatiedomeinen die we onderkennen als basis voor een effectieve datamanagement organisatie
 • Inzicht in de wijze waarop het datalandschap is ingericht / is georganiseerd
 • Welke data wordt in welk systeem / bron vastgelegd
 • Eigenaarschap van data en systemen
 • Gebruik van en toegang tot data
 • Een structuur voor een IT landschap, waarin assets van HDSR centraal staan en gegevens over assets eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in een ‘asset beeld’
 • Inzicht in de benodigde systeemintegratie en bijbehorende oplossingen
 • Ondersteuning bij concrete projecten die bijdragen aan data gedreven en asset georiënteerd werken, zoals het gegevenswoordenboek, BI/data-infrastructuur, de Object Type Library (OTL), het Onderhoud Beheer Systeem (OBS) en de Common Data Environment (CDE)

Als data-architect analyseer, ontwikkel en beschrijf je de architectuur en onderliggende project architecturen. De architectuur is enerzijds een middel tot sturing voor informatiemanagement en de implementatie van projecten. Anderzijds geeft architectuur de inhoudelijke kaders, waarbinnen besluiten kunnen worden genomen op het gebied van informatievoorziening en toepassing van technologie. Je bent als architect ambassadeur van de architectuur, je maakt consequenties van besluiten inzichtelijk. Ook ben je aanspreekpunt voor verschillende partijen, houd je rekening met de verschillende belangen. Je maakt gebruik van en werkt mee aan de ontwikkeling van de HDSR enterprise architectuur en het werken met architectuur bij het waterschap.


Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
 • Beschikbaar per 15 februari 2022 voor minimaal 6 maanden en voor minimaal 32 uur per week
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als (business-, informatie- of data-) analist of -architect
 • Beschikbaar uiterlijk per 1 maart 2022 voor minimaal 32 uur per week
 • Het CV bevat minimaal twee relevante referenties (Naam, functie, organisatie, contactgegevens)


Functiewensen
 • Aantoonbare werkervaring in een overheids- of engineering organisatie
 • Aantoonbare kennis van én werkervaring met data-integratie
 • Aantoonbare kennis van én werkervaring met projectmatig werken, advisering en verandermanagement in complexe organisaties
 • Aantoonbare kennis van én werkervaring met (data-)architectuurmethoden en -technieken en overheidsreferentie architecturen NORA, GEMMA of WILMA
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 


Competenties

Wij zoeken iemand die beschikt over een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen. Als persoon heb je uitstekende adviesvaardigheden op strategisch niveau. In deze opdracht creëer je inzicht en behoud je het overzicht. Je ontrafelt complexiteit en reduceert deze tot eenvoud.

Daarnaast zijn de volgende competenties ook belangrijk:

 • Innovatief, ondernemend en je denkt ‘out of the box'
 • Je bent sturend en overtuigend, maar staat ook open voor input van anderen
 • Je bent pragmatisch en oplossingsgericht en realiseert je dat architectuur een middel en geen doel op zich is
 • Je bent gericht op samenwerking
 • Je bent gewend om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit
 • Je communiceert en presenteert duidelijk, feitelijk en kernachtig, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse taal
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • CV zonder bedrijfslogo in Word formaat, in het Nederlands en maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • Minimaal 2 referenties 
 
 
 
 

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!