Gemeente Utrecht | Projectleider Europese aanbesteding

Locatie: Utrecht Dienstverband: Inhuur

Functie:                                          Projectleider Europese aanbesteding digitaal Kind-dossier
Startdatum:                                    01-03-2022
Aantal uur per week:                    17 uur per week
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-10-2022, met optie tot verlening
Locatie:                                          Utrecht/Thuis
Deadline:                                       24-01-2022 08:00
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20220114_06
 
Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Utrecht, zoekt Ultimum een Projectleider Europese aanbesteding digitaal Kind-dossier voor 17 uur per week. Startdatum: 01-03-2022.

Bij Volksgezondheid van de gemeente Utrecht start binnenkort een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe digitale Kind-dossier.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Volksgezondheid helpt kinderen van nul tot achttien gezond en veilig opgroeien in de stad. We sporen gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Kernwoorden zijn dialoog- en wijkgericht werken.

JGZ heeft ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten. We werken samen met GGD-en en zorgorganisaties in regionaal en landelijk verband. De belangrijkste applicatie binnen de JGZ is op dit moment KIDOS, het digitaal kind-dossier. In deze applicatie zijn de dossiers opgenomen van alle kinderen van 0 tot 18 jaar, wonend of schoolgaand in Utrecht. Via het Ouderportaal kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind(eren) volgen. Deze applicatie moet opnieuw aanbesteed worden.

Voor het begeleiden van dit complexe project van aanbesteden in een complexe omgeving vragen wij een projectleider met ervaring in het projectmatig begeleiden van Europese aanbestedingen van ICT-systemen. Deze opdracht beperkt zich in eerste instantie tot en met de gunning van een nieuwe applicatie. De implementatie van de gegunde oplossing binnen Jeugdgezondheidzorg is mogelijk een vervolgopdracht die we opnieuw de Marktplein Inhuur Utrecht publiceren.


Je taken zijn:
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het totale traject van het verwerven van een nieuwe digitale Kind-dossier door middel van een Europese aanbesteding. Je werkt daarin nauw samen met een inkoopadviseur van de afdeling Inkoop van de Gemeente Utrecht. Jouw verantwoordelijkheid richt zich met name op het totaal aan activiteiten die op het juiste moment moeten gebeuren. Jouw taken bestaan onder andere uit:
 • Het vaststellen scope van de aanbesteding en het project, samen met de inkoopadviseur
 • Het opzetten van de projectorganisatie die de aanbesteding gaat ondersteunen
 • Het bijdragen aan het opstellen van de aanbestedingsstrategie
 • Het opstellen en uitvoeren van het projectplannen en -planningen en sturing op het budget en capaciteit
 • Het opstellen functionele en non-functionele requirements, het ophalen van de klantvraag en de vertaling hiervan in een Plan van Eisen en Wensen
 • Het voeren van regie over de op te stellen aanbestedingsdocumenten en het aanbestedingsproces (waaronder nota van inlichtingen en beantwoording vragen)
 • De operationele en functionele aansturing van bij het project betrokken functionarissen zoals een inkoopadviseur, jurist, managers VG, informatie- en procesmanager, financieel medewerker etc.
 • Afstemming over resultaten, middelen, resources en financiën met de project stuurgroep en eventueel lijnmanagers
 • Bewaken van de kwaliteit van de opgeleverde projectresultaten en de conformiteit aan eisen op gebied van architectuur, security en privacy beleid
 • Het bewaken van de integriteit en integraliteit van de project producten
 • Voortgangsbewaking en rapportage


Jij brengt mee:
Als projectmanager kun je in korte tijd een adequate projectorganisatie vormen en het aanbestedingsproces in gang te zetten. Je gaat voor resultaat, communiceert effectief en weet werkgroep-leden en andere betrokkenen te motiveren om een bijdrage te leveren

Verder breng je mee:
 • Meerjarige recente ervaring met Europese aanbestedingstrajecten, vanaf behoeftestelling tot en met gunning, bij voorkeur in een (G4) gemeente of andere een (semi) overheidsinstelling
 • Meerjarige recente ervaring als senior projectleider van complexe ICT-projecten binnen het publieke gezondheidsdomein
 • Kwaliteiten op het gebied van sturen op het resultaat met oog voor de mensen
 • Kennis van en ervaring met logistieke- of planprocessen binnen het sociaal domein en met inhoudelijke zorgprocessen en het digitaal dossier binnen de gezondheidszorg
 • Ervaring met Agile werkmethoden (big-roomplanning) is een pre
 • Kennis over IT-architectuurprincipes zoals Gemma, Pura, Dizra, Common Ground is een pre

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, zonder logo's en maximaal 3 A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag (max 1/2 A4)
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • 2 relevante referenties
 
 

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!