Allround informatiebeheerders | Grave | € Marktconform

Locatie: Grave Dienstverband: Inhuur

Functie:                                         Allround informatiebeheerders
Startdatum:                                   15-04-2023
Aantal uur per week:                    36 uur per week
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                         t/m 15-10-2023, met mogelijkheid tot verlenging
Locatie:                                          Grave
Deadline:                                        24-03-2023 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20230317_10

Omschrijving
Voor haar eindklant, de gemeente Land van Cuijk, zoekt Ultimum een Allround informatiebeheerders voor 36 uur per week. Startdatum: 15-04-2023.

Voor de gemeente Land van Cuijk zijn we binnen Team ICT & Informatiebeheer op zoek naar een allround informatiebeheerders. De werkzaamheden zullen bestaan uit het archiveren van achterstallige (van met name) analoge archiefwerkzaamheden van de voormalige gemeenten en het verwerken in ons zaaksysteem Join Zaak & Document. Het beoordelen en afvoeren van analoge dossiers van dynamisch naar het semistatisch archief behoort ook tot de taken. Daarnaast dienen een aantal blokken archief inhoudelijk en materieel te worden geschoond ten behoeve van overbrenging naar de archiefbewaarplaats.


Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat heeft ruime ervaring met en kennis over het toepassen van de gemeentelijke Selectielijst(en)

Functiewensen
 • De kandidaat kent de gemeentelijke werkprocessen
 • De kandidaat heeft in de afgelopen vijf jaren een aantal vergelijkbare trajecten uitgevoerd bij een gemeentelijke organisatie
 • De kandidaat heeft ervaring met het werken in de zaakapplicatie Join Zaak & Document (van Decos)
 • De kandidaat heeft relevante scholing gevolgd (bv. SOD, LRM, VVA etc.)
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen.

Competenties
 • Zelfstandigheid
 • Communicatievaardigheden

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Een persoonlijke en op de aanvraag gerichte motivatie
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Voor deze aanvraag moet minimaal twee relevante en controleerbare referenties aangeleverd worden in het format: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon - begindatum opdracht - einddatum opdracht

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!