Projectleider inrichting 1e, 2e en 3e lijn interne controles | Houten

Locatie: Houten Dienstverband: Inhuur

Functie:                                         Projectleider inrichting 1e, 2e en 3e lijn interne controles
Startdatum:                                   01-09-2022
Aantal uur per week:                    24 uur per week
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 5 maanden na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Houten
Deadline:                                       11-08-2022 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20220804_04

Omschrijving
Voor onze eindklant, de gemeente Houten, zoekt Ultimum een Projectleider inrichting 1e, 2e en 3e lijn interne controles voor 24 uur per week. Startdatum: 01-09-2022.

Je werkt vanuit team Concerncontrol. Binnen het team draag je bij aan (de advisering rondom) de invoering van het 3 lijnen model.
De opdracht is met name gericht op

 • Het uitvoeren van een nulmeting op status van de AO/IB (inclusief IC) in de 1e en 2e lijn en de bekendheid met de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden
 • De resultaten van deze nulmeting verwerken in een plan van aanpak voor de implementatie van het 3 lijnen model voor interne controle en de daarvoor benodigde begeleiding van de 1e en 2e
 • Het accent ligt in eerste instantie op de bewustwording verantwoordelijkheden in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording en het samen met de 1e en 2e lijn (verder) inrichten van de hiervoor uit te voeren interne controles. Deze controles ook te laten uitvoeren

In het plan van aanpak is het van belang zicht te krijgen op:

 • welke 1e lijn en 2e lijn controles zijn nodig
 • hoe deze controles moeten worden uitgevoerd
 • wanneer deze controles moeten plaats vinden in het jaar
 • wie deze controles gaat uitvoeren (is hiervoor ruimte binnen de teams en welke opleiding/begeleiding is aanvullend benodigd)
 • hoe deze controles kunnen worden ingebed in onze operationele bedrijfsvoering
 • wat is er benodigd om doorontwikkeling van gegevensgerichte naar procesgerichte controles in de verschillende processen mogelijk te maken.
 • hoe de aansluiting met de 3e lijncontroles kan worden georganiseerd

Bij de uitvoering van de verbeteringen is een goede afstemming en samenwerking binnen de organisatie van belang.


Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.
 • 'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met accountantscontroles binnen een gemeentelijke organisatie

Functiewensen
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met accountantscontroles binnen een gemeentelijke organisatie 
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider van (door)ontwikkelingstrajecten en begeleider van lijnmanagement op het gebied van organisatieontwikkeling en beleggen van verantwoordelijkheden
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen.

Competenties
 • Je hebt een HBO/universitair werk- en denkniveau op het gebied van accountancy
 • Je werkt accuraat, bent resultaatgericht en stelt samenwerking en heldere communicatie voorop
 • Je kunt projectmatig werken en de projectleiding nemen
 • Overtuigingskracht, resultaatgericht
 • Je kunt goed zelfstandig werken maar ook in teamverband
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en beschikt over inlevingsvermogen ten opzichte van bestuur, directie en alle teams binnen de ambtelijke organisatie
 • Je bent omgevingsbewust, flexibel en beweegt je makkelijk binnen de organisatie
 • Je beschikt over een verbindende en ondernemende werkhouding
 • Je bent collegiaal en hebt een goed gevoel voor humor

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, maximaal 5 pagina's A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Voor deze aanvraag moeten twee relevante en controleerbare referenties aangeleverd worden in het format: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!