Gemeente Haarlemmermeer | Projectmanager/productowner | Hoofddorp

Locatie: Hoofddorp Dienstverband: Inhuur

Functie:                                        Projectmanager/productowner Integraal beheersysteem Openbare
                                                      ruimte
Startdatum:                                  01-02-2022
Aantal uur per week:                   24 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 31-07-2022 , met optie tot verlenging
Locatie:                                         Hoofddorp
Deadline:                                       18-01-2022 08:00 uur
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20220110_04

Omschrijving
Voor onze eindklant, zoekt Ultimum een Projectmanager/productowner Integraal beheersysteem Openbare ruimte voor 24 uren per week. Startdatum: 01-02-2022.

De gemeente Haarlemmermeer wil in 2022 met extra energie werken aan het integraal sturen op en beheren van onze openbare ruimte. Een van de belangrijkste instrumenten om dat te bereiken is ons integraal beheersysteem openbare ruimte. In Haarlemmermeer gebruiken we het systeem GISIB, waarin alle data en gegevens over de openbare ruimte zijn te vinden. Het gebruik en de toepassing van dit systeem kan nog slimmer dan we nu al doen. Zowel op het gebied van techniek, data/gegevens, functionaliteiten en de gebruiker zijn er verbeterstappen te zetten.

Om dit waar te kunnen maken hebben we een plan van aanpak opgesteld, dat in 2022 wordt uitgevoerd. Voor de aansturing en uitvoering van dit plan zoeken we tijdelijk een trekker/aanjager, die ook meteen productowner is.

Wij zijn op zoek naar een resultaatgerichte aanjager die zijn of haar kwaliteiten weet in te zetten om het verbeterplan voor ons integraal beheersysteem GISIB aan te sturen en mee uit te voeren. In dit verbeterplan hebben we twee uitdagingen geformuleerd:
 

Opstellen, vaststellen (of soms herbevestigen) van de uitgangspunten, criteria en spelregels over:
 • De inhoud, kortom: de data, de functionaliteiten en de techniek
 • De governance, kortom: de rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • De processen, kortom: de werkwijzen en procedures

Het concreet aanpakken en realiseren van (gebruikers)wensen en verbeteringen per beheerdomein (denk dan een openbare verlichting, groen, riolering, straatmeubilair, verharding of anderszins).


Deze twee componenten – wij noemen ze voor het gemak theorie en praktijk – zijn sterk afhankelijk van elkaar. Zonder een goede basis van kaders en afspraken, immers ook geen succesvolle praktijkverbeteringen.

 

Kandidaatsomschrijving

Je hebt ervaring met het aansturen van verbetertrajecten van ICT-applicaties, waarbij je oog voor techniek en data hebt, maar ook de verbinding weet te maken met de gebruiker. Je hebt bovendien ervaring met de rol van productowner, en werkt dus zelf actief mee aan (het prioriteren en realiseren van) de verbeteringen. Je bent een echte doorpakker en kunt goed zelfstandig werken. Je bent proactief en gericht op het met alle betrokkenen samen bouwen en werken aan een verbeterplan. Een pré is als je kennis en ervaring hebt met civiele techniek, de ‘assets’ in de openbare ruimte en het verwerken van basisregistraties of andere data over de openbare ruimte.

Naast de competenties die hierboven genoemd staan, vinden wij het volgende belangrijk:

 • Je bent minimaal HBO geschoold
 • Je hebt actuele werkervaring met een areaal- en/of asset-beheersysteem. Kennis van het beheersysteem GISIB is een pré
 • Je hebt actuele werkervaring als IT-projectleider of IT-productowner binnen de (lokale) overheidFunctie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde, voor deze opdracht relevante HBO-opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van Informatiemanagement, ICT/Informatica, (Technische) Bestuurskunde of Organisatiewetenschappen
 • Voldoet aan de gevraagde inzet per week en is beschikbaar op de gewenste startdatum 1 februari 2022
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over ruime ervaring met een areaal- en/of assetbeheersysteem voor de openbare ruimte. Beschrijf concreet (geen abstracte termen) de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet


Functiewensen
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011 tot 2021) met een areaal- en/of asset-beheersysteem voor de openbare ruimte, bij voorkeur met beheersysteem GISIB
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode 2011-2021) als IT-projectmanager en/of IT-productowner binnen de lokale overheid
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 


Competenties 
 • Je bent mondeling communicatief vaardig
 • Je bent pro-actief en een echte doorpakker
 • Je maakt je opdrachten concreet en zorgt voor uitvoering en opvolging volgens de gemaakte afspraken
 • Je bent initiatiefrijk, open en samenwerkingsgericht
 • Je bent stressbestendig en werkt zelfstandig

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, maximaal 5 pagina's A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Voor deze aanvraag moeten twee relevante en controleerbare referenties aangeleverd worden in het format: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!