Project manager ondersteuner Systeemvernieuwing W&I | Amsterdam

Locatie: Amsterdam Dienstverband: Inhuur

Functie:                                        Project manager ondersteuner Systeemvernieuwing W&I
Startdatum:                                  ZSM
Aantal uur per week:                   32-36 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 1 jaar na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Amsterdam
Deadline:                                      16-08-2022 08:00
ZZP:                                               Nee
Aanvraagnr:                                  20220804_10

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Amsterdam, zoekt Ultimum een Project manager ondersteuner Systeemvernieuwing W&I voor 32-36 uur per week met als startdatum: ZSM.

De gemeente Amsterdam staat voor de taak om voor de directies Werk, Participatie en Inkomen van cluster Sociaal het systeem RAAK dat momenteel door de Wigo4it organisatie wordt beheerd, onderhouden en geëxploiteerd, te vervangen en de nieuwe systemen bij de geselecteerde marktpartij. Tevens vernieuwen we het online portaal voor de klanten van Werk en Inkomen. Dit programma bestaat uit een G1-deel en een G4-deel.

Het  G1 programma Systeem vernieuwing Werk en Inkomen SVWI richt zich op de volgende onderdelen:
 • Klantinteractie voor de burger (digitale dienstverlening Werk, Participatie en Inkomen)
 • Klantmanagement Werk en Participatie
 • Administratieve ondersteuning (backoffice) Werk en Participatie

Het G4 programma Vernieuwing inkomensvoorziening realiseert de volgende onderdelen:
 • vernieuwing administratieve ondersteuning (backoffice) Inkomen
Het programma staat aan het begin van  het implementeren van de nieuwe systemen.
De project management ondersteuner(PMO-er)  is in dit project de spil binnen het projectteam. De PMO-er ondersteunt, organiseert, bereidt presentaties en rapportages voor, voor de stuurgroep/program board en andere relevante stakeholders .
De kern van de werkzaamheden van de project management ondersteuner bestaat uit:
 • Planning, prioritering en tracking
 • Risicomanagement
 • Organiseren en faciliteren van workshops
 • Ondersteuning van projectmanagers m.b.t. alle voorkomende project activiteiten
 • Voorbereiden van presentatie en rapportage
 • Meewerken aan de selectie van de leverancier(s), identificeren van de gaps tussen de vraag en het aanbod
Oplevering producten:
 • Verdieping van het programmaplan SVWI
 • Planning programma SVWI
 • Presentaties stuurgroep / programma board
 • Presentaties en ondersteuning projectleiders bij werkgroep bijeenkomsten


Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u als kandidaat de meest geschikte bent voor deze opdracht. Hieruit dient ook duidelijk te blijken dat je over uitstekende Nederlandse vaardigheden beschikt
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1,5 jaar werkervaring als project management ondersteuner
 • De aangeboden kandidaat heeft als project management ondersteuner minimaal 1 jaar gewerkt voor een gemeentelijke organisatie danwel in een samenwerkingsverband van meerdere gemeentelijke organisaties

Functiewensen
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 1,5 jaar ervaring opgedaan als project management ondersteuner in een project bij een complexe overheidsorganisatie (meer dan 1000 fte) op het snijvlak van business-behoeftes en IV? Dit betekent dat de kandidaat kennis van en ervaring met het samenwerken met diverse ketenpartijen en stakeholders heeft
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar als project management ondersteuner betrokken geweest bij marktconsultaties en/ of  aanbestedingen en de voorbereiding van implementatie
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het begeleiden en ondersteunen van stuurgroepen, projectteams, wat betreft besluitvorming, verslaglegging en financiële beheersing
 • De kandidaat is in staat om zelfstandig rapportage en presentatie voor te bereiden op zowel werkgroep- als directie- niveau
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo in Wordformaat, in het Nederlands en maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen. 
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Minimaal 1 relevante referentie
 • Motivatiebrief maximaal 2 A4

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!