Adviseur informatiebeheer | Amsterdam | € Marktconform

Locatie: Amsterdam Dienstverband: Inhuur

Functie:                                        Adviseur informatiebeheer
Startdatum:                                  ZSM
Aantal uur per week:                   32-36 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 1 jaar na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Amsterdam
Deadline:                                       23-03-2023 08:00
ZZP:                                               Nee
Aanvraagnr:                                  20230317_08

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Amsterdam, zoekt Ultimum een Adviseur informatiebeheer voor 32-36 uur per week met als startdatum: ZSM.

 • Als Adviseur informatiebeheer adviseer je over complexe vraagstukken met betrekking tot digitaal informatiebeheer
 • Je primaire taak is ervoor zorgen dat onze informatie duurzaam toegankelijk is en blijft. Zo help je onze informatiehuishouding op orde te houden voor een echt optimale dienstverlening aan alle Amsterdammers
 • Je werkt vanuit een team van informatiebeheer professionals binnen de vakgroep openbaarheid en informatiebeheer
Amsterdam wil zijn positie als digitale stad verder versterken. Om deze uitdaging succesvol te voltooien bouwen we samen aan een stevig en veilig fundament om digitale diensten te kunnen leveren aan zowel burgers, ondernemers als bezoekers. Zo werken we aan vele ontwikkelingen zoals oplossingen voor een domein en opgaven, generieke voorzieningen, maar ook de implementatie van een cloud- en een data-platform. Om dit te kunnen doen hebben we in 2022 onze expertise op het gebied van informatievoorziening gebundeld en versterkt in een "I-Domein". Zo is er onder andere een vakgroep openbaarheid en informatiebeheer ingericht, waarin alle adviseurs informatiebeheer met elkaar en andere teams samenwerken. Als lid van deze vakgroep speelt de adviseur informatiebeheer een belangrijke rol om te zorgen dat de informatie van de gemeente Amsterdam duurzaam toegankelijk is, zodat informatie openbaar gemaakt kan worden, hergebruikt kan worden, beveiligingsrisico's worden beperkt, persoonsgegevens worden beschermd, het cultureel erfgoed voor latere generaties wordt veiliggesteld, en informatie tijdig vernietigd wordt. Net als in onze stad zijn in onze vakgroep de verschillende achtergronden en invalshoeken hierbij onze kracht.

Als onze adviseur informatiebeheer ondersteun je de organisatie met goede ideeën voor diensten en producten, waarbij informatiebeheer steeds meer een startpunt is in plaats van het eindpunt. Vanuit jouw expertise signaleer je ook eventuele knelpunten. Dit doe je door gevraagd én ongevraagd te adviseren en door keuzes en consequenties helder te schetsen. Je helpt de genomen besluiten te realiseren door jouw verdere uitwerking naar processen en in applicaties; van eerste schets tot en met de nazorg. Bij alles wat je doet houd je een scherp oog voor de stedelijke en wettelijke kaders.

Specifiek binnen deze opdracht zal je worden ingezet op het programma Toekomstvast en Beheersbaar Applicatielandschap (TBA). Doelstelling van dit programma is het realiseren van een toekomstvast en beheersbaar applicatielandschap dat onder operationele regie, met strategische kaders en richtlijnen, centraal wordt beheerd door de Vakgroep Functioneel Beheer. Met andere woorden: in control komen en blijven op het diverse en omvangrijke applicatielandschap van de gemeente Amsterdam voor een effectievere en efficiëntere ondersteuning van de bedrijfsprocessen van de business. Hierbij is het jouw taak als adviseur informatiebeheer om te analyseren of applicaties voldoet aan Archiefwet- en regelgeving en of de informatie in de applicaties duurzaam toegankelijk wordt bewaard. Binnen het programma TBA zal het team Uitfasering zich buigen over migratie van informatie indien dit noodzakelijk is om duurzame toegankelijke overheidsinformatie te borgen. De adviseur informatiebeheer speelt een belangrijke rol in dit team.


Werkzaamheden

 • Je helpt en ondersteunt proactief onder meer realisatieteams, product-owners en opgave-cockpits bij het realiseren van een passend beschermingsniveau
 • Je helpt opgaveteams en directies met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor het verbeteren van het informatiebeheer, Je vertaalt archiefwet- en regelgeving en andere relevante wetgeving zoals WOO en AVG naar ontwerpprincipes en ontwerpkeuzes
 • Je denkt vanuit jouw expertise mee over de informatiebeheer-uitdagingen, potentiële oplossingen, ontwikkelingen en de ontwerp strategieën die je kunt toepassen in die situatie/ op die opgave
 • Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) en stel migratiestrategieën en vernietigingsprotocollen op en verzorgt de mapping van (meta)datamodellen)
 • Je stelt rapportages op en levert input voor audits, m.b.t. de staat van het informatiebeheer
 • Je bent een aanjager van innovatieve toepassingen om informatiebeheer te verbeteren en je draagt bij aan verdere professionalisering van het vakgebied, zowel stedelijk als landelijk


Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau
 • De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo diploma
 • Geef in maximaal 1 pagina's aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van het vakgebied informatiebeheer, blijkend uit relevante opleiding(en) op hbo niveau en minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in het vakgebied
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met het inrichten van de digitale archivering in taakapplicaties, zaaksystemen en/of DMS/RMA-systemen
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met uitfasering applicaties, migraties en digitale vernietiging

Functiewensen
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in adviseren, borgen van processen via kennisoverdracht, kennis van techniek en je kunt wetgeving praktisch interpreteren en uitdragen
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van (of rakend aan) informatiebeheer, zoals digitale vernietiging, OpenZaak en toepassing van AI
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo in Wordformaat, in het Nederlands en maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen. 
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Minimaal 1 relevante referentie
 • Motivatiebrief maximaal 2 A4

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!