Enterprise Architect | Diemen

Locatie: Diemen Dienstverband: Inhuur

Functie:                                           Enterprise Architect 
Startdatum:                                    01-03-2021
Aantal uur per week:                     38 uur per week 
Tarief:                                              € Marktconform
Periode:                                            t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                            Diemen 
Deadline:                                          02-03-2021 08:00
ZZP:                                                 Ja
Aanvraagnr:                                    20210202_11

 

Omschrijving

Voor haar eindklant, Zorginstituut Nederland, zoekt Ultimum een Enterprise Architect voor gemiddeld 38 uren per week met als startdatum: 01-03-2021.

De enterprise architect zal zich vooral bezighouden met ondersteuning op het gebied van architectuur rondom activiteiten die de transformatie, die nodig is voor de digitalisering van zorg en het werken met digitale zorg, faciliteren. Te denken valt aan de samenhang tussen verschillende (referentie) architecturen in de zorg, afsprakenstelsels, normering, standaardisatietrajecten, datagedreven werken en eisen voor de toepassing van nieuwe technologie.

De enterprise architect werkt aan de totstandkoming van architectuur- en informatieproducten, scenario’s, voorstellen en adviezen. In overleg en met afstemming komt hij/zij met oplossingen en tot realisatie van onderdelen. Hij/zij zal deelnemen in commisies, adviesraden, werkgroepen en andere gremia zowel intern als met veldpartijen. Daarnaast gebruikt de enterprise architect zijn of haar netwerk om draagvlak te creëren. Hij/zij draagt verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke totstandkoming van de producten. De architect biedt brede ondersteuning bij vormgeving en beheer van diverse architectuuruitingen.

Van de architect verwachten we een proactieve rol ten aanzien van het realiseren van bovengenoemde opdracht. Innovatieve ideeën en ontwikkelingen worden door de architect vertaald naar de architectuur en daarmee ook gepresenteerd aan het gehele veld. In het bijzonder verlangen wij een begrijpelijke presentatie in de richting van bestuurders, waardoor informatievoorziening en architectuur in een ander en meer begrijpelijk daglicht komt te staan.

 

Functie-eisen

Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als enterprise architect in de publieke sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning zoals omschreven in deze offerteaanvraag
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met de digitalisering binnen de publieke sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning en de daarbinnen ontwikkelde architecturen
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met zowel stelsel- als domeinarchitecturen binnen de publieke sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning en het formuleren van beslissingen hierover voor beslissers en bestuurders
 • Certificaten voor Togaf en Archimate
 • Gecertificeerd voor Agile

 

Functiewensen 

 • Heeft actuele kennis van innovatieve ontwikkelingen en nieuwe technologieën
 • Houdt zich bezig met complexe vraagstukken, waarvoor brede kennis en expertise vereist zijn
 • Naast de gevraagde certificaten ervaring met UML, DYA, Dragon1, BPMN, DevOps en/of Prince2
 • Kandidaat heeft 5 jaar of meer werkervaring als Enterprise Architect in de publieke Sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning
 • Kandidaat heeft 5 jaar of meer werkervaring met de digitalisering binnen de publieke sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning en de daarbinnen ontwikkelde architecturen
 • Kandidaat heeft 5 jaar of meer werkervaring met het formuleren van beslissingen over de stelsel- of domeinarchitectuur in de publieke sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning voor beslissers en bestuurders
 • Kandidaat is 2 jaar of meer als autoriteit gevraagd

Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 

 

Competenties

 • Is een autoriteit
 • Zet het maatschappelijk belang voorop
 • Werkt op strategisch niveau, maar kan ook concretiseren en op detailkennis niveau uitwerken
 • Denkt over grenzen heen
 • Kan snel komen tot de kern van de zaak, kan hoofd- en bijzaken scheiden
 • Is gericht op het leveren van kwaliteit en resultaat
 • Concretiseert inzichten in een onafhankelijk advies dat aansluit bij het gesprek aan de bestuurstafel

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • CV zonder bedrijfslogo in Word formaat, in het Nederlands en maximaal 7 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!