Data-Steward | Amsterdam

Locatie: Amsterdam Dienstverband: Inhuur

Functie:                                           Data-Steward
Startdatum:                                    Zo spoedig mogelijk
Aantal uur per week:                     36 uur
Tarief:                                              € Marktconform
Periode:                                           t/m 1 jaar na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                           Amsterdam
Deadline:                                         04-11-2020 08:00
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                    20201029_01

 

Omschrijving

Voor haar eindklant, gemeente Amsterdam, zoekt Ultimum een Data-Steward voor 36 uur per week met als startdatum: Zo spoedig mogelijk.

De afdeling Stedelijk Beheer van de directie Verkeer & Openbare Ruimte is namens het bestuur van gemeente Amsterdam Asset Eigenaar van de openbare ruimte in de stad. Bij die rol hoort een verantwoordelijkheid voor het handhaven van de met het bestuur afgesproken minimale kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij hoort ook de sturing op de juiste balans tussen kwaliteit, kosten en risico's voor Stedelijk Beheer én de rapportage / verantwoording naar het bestuur.

 Om goede invulling te kunnen geven aan onze rol zijn onze asset management processen essentieel. Het fundament onder deze processen is actuele en betrouwbare data over onze assets in de openbare ruimte. Jouw rol heeft alles te maken met deze asset data. Twee aspecten zijn daarbij belangrijk:

 • De kwaliteit van onze data bepalend voor de kwaliteit van onze processen / producten. Sturing op datakwaliteit is dus essentieel
 • We digitaliseren en automatiseren steeds meer van onze processen, waarbij we onder andere sturen op de overdraagbaarheid van informatie naar andere processen / ketenpartners. We worden steeds meer een datagedreven organisatie. Standaardisering van onze data is daarvoor randvoorwaardelijk. We gebruiken daarbij waar mogelijk altijd (open) standaarden. IMBOR bijvoorbeeld

We zijn daarbij op zoek naar versterking van ons team. We zoeken drie nieuwe collega's die kennis van data / digitalisering combineren met begrip van de inhoud van onze processen en ons daarmee helpen stappen te zetten in onze verdere ontwikkeling.

 

Werkzaamheden

Jouw rol van data steward is heel divers, maar, heeft zoals hierboven beschreven altijd te maken met de data over onze assets in de openbare ruimte. Je kent de processen in onze keten, je kent de databronnen en kent de organisatie en haar stakeholders door en door.

Jij en je collega-datastewards hebben een aantal hoofdtaken. Samen zorgen jullie dat de kwaliteit van onze data voldoet aan de vereisten, zowel in de processen waar data 'binnenkomt' als de processen waar data 'naar buiten gaat'. Daarnaast zorg je dat we in onze asset management processen maximaal, efficiënt en effectief gebruik (kunnen) maken van data als 'brandstof' voor deze processen, waarbij we langzaam maar zeker verder groeien naar een data-gestuurde organisatie.

Het pakket aan werkzaamheden dat bij deze hoofdtaken hoort is breed en wordt verdeeld over de data-stewards. Zo is het mogelijk dat je gaat sturen op het managen van onze informatiebehoefte en de bijbehorende kwaliteitseisen en dat je de assetmanagers gaat ondersteunen in hun rol van data-owner.

Je kunt in het programma doorontwikkeling asset management bijdragen bij aan onze projecten die we hebben om de asset management processen te ondersteunen met betere informatievoorziening / tooling, variërend van de besturende processen tot de operationele processen. Je vertaalt daarbij de informatiebehoefte vanuit de processen naar datamodellen, metadateringsprofielen enz., zodanig dat informatie overdraagbaar wordt van het ene proces naar het andere. Intern, maar waar nodig ook naar onze ketenpartners. Je
Je bent in staat om zelfstandig namens de asset managers als 'data steward' de afdeling Stedelijk Beheer te vertegenwoordigen. Zowel intern als bij onze (keten-) partners. Je bent de spil daar waar het gaat om data-gerelateerde vragen. Een goed voorbeeld daarvan is ons programma digitalisering mutaties assets (BIM), waarbij we met het Ingenieursbureau en onze aannemers samenwerken om niet alleen een fysiek asset opgeleverd te krijgen, maar ook alle data die we nodig hebben voor ons asset management.

In je nieuwe rol wordt je onderdeel van het programmateam doorontwikkeling asset management. Je gaat intensief samenwerken met de collega's uit de afdeling Stedelijk Beheer, bestaande uit de asset teams en het team Openbare Ruimte. Onderdeel van team Openbare Ruimte is ook het team Gegevensbeheer, waarin onze gegevensbeheerders en data-analisten een plek hebben. Met hen én met de collega's uit de asset teams werk je nauw samen. Ook werk je intensief samen met de collega's van het programma digitalisering mutaties assets (BIM). Verder krijg je veel te maken met onze ketenpartners, zoals bijvoorbeeld het Ingenieursbureau, Stadswerken, Datapunt, Basisinformatie enzovoorts.

 

Functie-eisen

Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau
 • De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding in een relevante richting (bijvoorbeeld geo-informatiewetenschappen, (technische) bedrijfskunde, (informatica, Beheer en Onderhoud)
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van / ervaring met geo-informatie / geo-data en object-gerichte data
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met - en kennis van informatievraagstukken op het snijvlak tussen business en informatievoorziening / ICT in een datagedreven organisatie

 

Functiewensen

 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met / kennis van het managen van datakwaliteit van objectdata
 • De aangeboden Kandidaat heeft affiniteit met / kennis van het domein Assetmanagement en of beheer openbare ruimte en de daar geldende landelijke standaarden (bijv IMBOR)
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare Ervaring in het domein (projecten) openbare ruimte / grond- weg en waterbouw
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met data-analyse en -visualisatie (bijvoorbeeld FME / tableau)
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met - en kennis van relevante datastandaarden (bijvoorbeeld metadateringsstandaarden, geo-standaarden, W3C-standaarden enz
 • De aangeboden kandidaat heeft Ervaring met - kennis van relevante BIM standaarden (bijvoorbeeld ILS / OTL)  

Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 
 

 

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo in Wordformaat, in het Nederlands en maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen. 
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Minimaal 1 relevante referentie
 • Motivatiebrief maximaal 1 A4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!