Brandweer Brabant-Noord | Programmamanager Informatiegestuurd Werken

Locatie: Den Bosch Dienstverband: Inhuur

Functie:                                          Programmamanager Informatiegestuurd Werken 
Startdatum:                                   01-11-2021
Aantal uur per week:                    32 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging 
Locatie:                                          Den Bosch
Deadline:                                       04-10-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210906_05

Omschrijving
Voor haar eindklant, Brandweer Brabant-Noord, zoekt Ultimum een Programmamanager Informatiegestuurd Werken voor 32 uur per week. Startdatum: 27-09-2021.

In de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) werken gemeenten samen met haar partners aan crisisbeheersing, de voorbereiding op het bestrijden van rampen en het verhogen van de (fysieke) veiligheid in de regio Brabant-Noord. Brandweer Brabant-Noord is hier als brandweerkorps onderdeel van. De organisatie omvat ongeveer 950 vrijwilligers en 275 beroepskrachten.

Doel van de offertevraag
VRBN wil zich ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. De veiligheidsregio is de regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken. Zij stelt als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daar eventueel partijen aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De brandweerkolom heeft effectieve advisering en veilige en doeltreffende incidentbestrijding als speerpunten. Bovendien draagt het informatiegestuurd werken bij aan de interne doorontwikkeling richting een volwassen en doelmatige bedrijfsvoering.

Om dit gerealiseerd te krijgen dienen de informatievoorziening en werkprocessen op orde te zijn. In de opdrachtformulering staat meer informatie over onze speerpunten en inspanningen. VRBN is op zoek naar een programmamanager die richting geeft en ondersteunt bij deze ontwikkeling.

Kandidaatomschrijving

Gevraagd profiel
De programmamanager is verantwoordelijk voor het programma informatiegestuurd werken binnen VRBN. Het doel van dit programma is in grote lijnen bekend en binnen de organisatie lopen meerdere trajecten, die bijdragen aan informatiegestuurd werken. De programmamanager is in eerste instantie mede richtinggevend in het verder uitwerken van de programmaopdracht en -visie, het ophalen, inventariseren en analyseren van verschillende acties en projecten. Vervolgens ben je als programmamanager degene die het programma informatiegestuurd werken op gang brengt en draag je zorg voor de uitvoering ervan. Je werkt hierbij direct onder het Sectorhoofd Bedrijfsvoering, maar vliegt dit programma integraal en met oog voor de verschillende wensen en belangen aan.

De programmamanager heeft:

 • Aantoonbare ervaring met het verder brengen van publieke organisaties op het thema van informatievoorziening en informatiegestuurd werken
 • Eerdere werkervaring in een soortgelijke rol als kwartiermaker, programmamanager, projectleider of verandermanager op het gebied van informatiegestuurd werken
 • Aantoonbare kennis van informatievoorziening binnen de bedrijfsvoering, Business Intelligence en van procesverbeteringen
 • Ervaring binnen het werkveld van veiligheidsregio’s is een pré

Werkzaamheden:

 • Ontwikkelen, afstemmen en uitvoeren van de benodigde acties en projecten voor de ontwikkeling van het programma informatiegestuurd werken. Dit zowel intern, tussen organisatieonderdelen als extern met (keten)partners
 • Bepalen van gewenste richting, visie en uitgangspunten rondom informatiegestuurd werken
 • Coaching en vervullen van mentorrol richting collega’s en creëren van draagvlak over de meerwaarde en noodzaak van informatiegestuurd werken
 • Zorgdragen voor algehele coördinatie voor ontwikkeling van informatiegestuurd werken
 • Zorgdragen voor een soepele overdracht richting de lijn, zodat de organisatie na afronding van deze opdracht op de ingeslagen weg verder kan
 Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Kandidaat is per 1 november 2021 beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week
 • Aantoonbare werkervaring met het verder brengen van publieke organisaties op het thema van informatievoorziening en informatiegestuurd werken. Referentie is een vereiste
 • Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol als kwartiermaker, programmamanager, projectleider, of verandermanager op het gebied van informatiegestuurd werken. Referentie is een vereiste

Functiewensen
 • Aantoonbare kennis en werkervaring op het gebied van informatievoorziening binnen de bedrijfsvoering, Business Intelligence en / of van procesverbeteringen
 • Ervaring binnen het werkveld Veiligheidsregio's is een pre
 • Gegadigde dient een CV en motivatiebrief in te dienen, waarin ten minste wordt ingegaan op de gestelde werkervaring, eisen en wensen. En zal er in de motivatiebrief moeten worden ingegaan op vraag wat de visie en aanpak zal zijn voor deze opdracht
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 
 

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo in Word formaat, in het Nederlands. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen. 
 • Persoonlijke motivatie, specifiek geschreven op deze aanvraag
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Minimaal 2 relevante referentie
 
 

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!