Security

IT Security is een dynamisch vak, dagelijks zelfs per seconde veranderen er zaken die impact hebben op dagelijks IT gebruik. Al meer dan 20 jaar zijn wij bezig om het Ultieme hierin te bereiken binnen de actuele stand van de technologie.

U-secure: IT Security op Ultimum niveau

Wij zien de trend naar een toenemende vraag naar IT security specialisten. Hierdoor is het voor veel organisaties lastig om te kunnen anticiperen op wat er in de markt gebeurt. Ultimum beschikt zelf over een aantal IT security specialisten en heeft een hybride pool opgezet. Zo zorgen wij dat uw vraag en behoefte snel wordt ingevuld. Ultimum werkt nauw samen met security specialisten uit deze pool, zodat bij capaciteitstekort of spoedopdrachten extra specialisten kunnen worden ingehuurd en ingezet. Natuurlijk gebeurt dit onder verantwoordelijkheid en leiding van Ultimum. Hiermee ontvangt U volgens planning de gevraagde dienstverlening. Ultimum heeft samen met partijen uit dit ECO systeem een volledig dienstverleningspakket voor IT Security ter beschikking.

U-secure bestaat uit 4 (hoofd)domeinen:

Security Design

Architecture:   Security architectuur zonder de business context uit het oog te verliezen. 
Infrastructure: Grondig in architectuur. Infrastructuur moet het gewoon doen, altijd en overal.
Application:    Advisering van software ontwikkelaars in veilig programmeren.

Security testing

Tests:           Van vulnerability assessment of penetratietest tot een Red team test.
Audits:    Toetsing door gecertificeerde, gespecialiseerde en ervaren adviseurs.
Forensics: Het veiligstellen van bewijs bij security incidenten.

Security Awareness

Awareness: Security Awareness programma's met aandacht voor al uw medewerkers.
Education:  Van workshops veilig programmeren tot customized security trainingen op verschillende niveaus.

Security Management

Management: Information Security Officers die zich positioneren tussen de business en IT. Grip op informatiebeveiliging. Inzicht in risico's met gecertificeerde risk managers.
Governance:   Het informatiebeveiligingsproces borgen binnen de organisatie op diverse niveaus.

Interesse?

Samenwerken met Ultimum om uw IT-infrastructuur op orde te krijgen?
Neem direct contact met ons op!