Consulting

Voor sommige projecten is net die extra expertise het verschil. Ultimum heeft diverse specialisten voor u klaar staan die u met raad en daad bij kunnen staan.

U-consult: IT en Business komen samen

Het doel van IT consulting is om U optimaal te adviseren bij het gebruik van IT zodat bedrijfsdoelen kunnen worden gehaald. Net als bij business consulting, omvat U-consult zowel IT consulting als advies- als implementatie diensten. U-consult kent een projectmatige werkwijze waardoor er een duidelijk begin en eindpunt is. 

Een greep in wat we voor u kunnen doen:

IT strategie

Vaak wordt onderschat wat het belang is van een goede IT-strategie. IT moet de primaire processen van de organisatie ondersteunen, hierdoor is het belangrijk begrip te hebben wat de organisatie nodig heeft. Voorbeelden van vragen die er spelen, welke doelen zijn er voor de korte en langere termijn? Hoe ziet het businessmodel er uit? Hoe is de organisatie opgebouwd? Wat zijn de primaire en secundaire processen?  Letterlijk komt IT en Business hier samen. Door deze goed op elkaar aan te laten sluiten is het mogelijk om de meest solide en effectieve IT-Infrastructuur te realiseren die past bij de organisatie en processen. Onze IT consultants adviseren dan ook vaak bedrijven en instellingen als het gaat om de IT lijn uit te stippelen en het managen van het IT project portfolio.

Systeem integratie

Bij systeem integratie spelen twee zaken een rol:

  1. De IT visie: het zorgen dat (sub)systemen tot één systeem worden gebracht.
  2. De bedrijfsmatige kijk op systeemintegratie: de juiste mensen moeten op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste informatie die nodig is om hun werk te doen. Dit is organisatieoverstijgend, omdat meer en meer binnen de keten (geautomatiseerd) wordt samengewerkt. Daarbij willen de gebruikers liefst van doen hebben met één intuïtief bruikbaar systeem. Met zo weinig mogelijk klikken of schakelen tussen applicaties om hun taken te vervullen.

Ultimum heeft een omlijnde aanpak voor de systeem integratie zodat u weet wat de stappen zijn voor nu en in de toekomst.

Interesse?

Samenwerken met Ultimum om uw IT-infrastructuur op orde te krijgen?
Neem direct contact met ons op!